Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 3

Redactioneel

mr. M. de Wit Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

Het staatssteunrecht is een rechtsterrein dat doorlopend in ontwikkeling is. Ik hoef maar te memoreren aan de recente wijzigingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening als teken van de continue groei die het rechtsgebied doormaakt. In het kader van het door de Europese Commissie gelanceerde staatssteunmoderniseringsprogramma wordt daarbij veel verantwoordelijkheid aan de lidstaten gelaten. Zij moeten in toenemende mate zelf uitmaken of steunmaatregelen kwalificeren als staatssteun, en – indien het geval – zoveel mogelijk zelf op zoek naar mogelijkheden om de steun geoorloofd ten uitvoer te leggen, zonder dat een voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie noodzakelijk is. Deze nieuwe rol van de lidstaten ontlast de Commissie en zal de doorlooptijden van zaken bij de Commissie (als ook die van de betreffende projecten aan overheidszijde) naar verwachting doen verminderen. Zij betekent ook dat de hoeveelheid besluiten van de Commissie die aan het Hof van Justitie ter toetsing kunnen worden voorgelegd vermoedelijk zal afnemen. Toch zal ook de rechtspraak van het Gerecht en het Hof van Justitie noodzakelijk blijven om het toepassingsbereik van de staatssteunregels te verduidelijken. Het instellen van beroep tegen staatssteunbesluiten van de Commissie is voor particulieren echter geen sinecure: het Hof stelt nog altijd strenge ontvankelijkheidseisen. Om de lezer een eind op weg te helpen met deze ontvankelijkheidseisen, bieden Laura Parret en Lyndsey Thomsin in dit nummer een waardevol overzicht van de verschillende hordes die genomen moeten worden om een ontvankelijk beroep in te stellen (formeel: ‘verzoek tot nietigverklaring’). Zij behandelen in hun bijdrage de recente jurisprudentie van het Gerecht en het Hof op dit gebied. Doe uw voordeel er mee zou ik haast willen zeggen.

Naast deze bijdrage van Parret en Thomsin, biedt ons tijdschrift ook dit jaar weer een terugblik op de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk, dit jaar gehouden op 14 juni te Den Haag. De druk bezochte (lustrum)editie stond in het teken van innovatie, en kende net als voorgaande jaren interactieve workshops. Voor diegenen die de bijeenkomst gemist hebben, of hetgeen daar aan de orde is gekomen graag nog eens teruglezen: in dit nummer treft u een uitgebreid verslag aan.

Tot slot mogen ook de vaste jurisprudentierubrieken niet ontbreken, de redacteuren van ons tijdschrift hebben voor u het afgelopen kwartaal de ontwikkelingen in de rechtspraak nauwlettend in de gaten gehouden. U vindt de weerslag daarvan terug in dit nummer.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier!

Maarten de Wit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. M. de Wit
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15236

Verder in 2018 nr.3

 Redactioneel

Het staatssteunrecht is een rechtsterrein dat doorlopend in ontwikkeling is. Ik hoef maar te memoreren aan de recente wijzigingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening als teken van de cont...

 Het particuliere beroep tegen Commissiebesluiten in staatssteunzaken anno 2018

en opzet Het verzekeren van rechtsbescherming aan particulieren is in de context van het Unierecht, en dus ook het staatssteunrecht, een gedeelde verantwoordelijkheid van de nationale ...

 Verslag landelijk staatssteunnetwerk

Op 14 juni 2018 vond de lustrumeditie plaats van het landelijk staatssteunnetwerk te Den Haag (Babylon). Ook dit jaar werd de bijeenkomst weer bijzonder goed bezocht, er waren bijna 200 deelnemers....

 Europese Commissie

april t/m j´╗┐uni 2018BesluitenSteunmaatregel SA.37433, Deense heffing op afvalwater kwalificeert niet als staatssteun, Besluit van de Commissie van 19 april 2018In haar besluit van 19 april 2018 kom...

 Markt en Overheid

mei - augustus 2018Besluiten ACMRechtbank Rotterdam, 17 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3827 [1]Inzake: de Klic-Viewer van de dienst KadasterOp 17 mei 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een beroep inho...