Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2018 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

M.J.J.M. Essers

Redactie

mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. C. T. Dekker
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. L. Haasbeek
mr. M. C. van Heezik
mr. P.A.E.M. Hogenhuis
prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. A.A. al Khatib
mr. E.M.M. Besselink
mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. J. Fredriksz
mr. A.A. Geelhoed
mr. P. Kampschreur
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. H.C. van Scherpenseel

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

Inleiding

Redactioneel

mr. M. de Wit

Het staatssteunrecht is een rechtsterrein dat doorlopend in ontwikkeling is. Ik hoef maar te memoreren aan de recente wijzigingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening als teken van de continue groei die het rechtsgebied doormaakt. In het kader van het door de Europese Commissie gelanceerde staatssteunmoderniseringsprogramma wordt daarbij veel verantwoordelijkheid aan de lidstaten gelaten. Zij moeten in toenemende mate zelf uitmaken of steunmaatregelen kwalificeren als staatssteun, en – indien het geval – zoveel mogelijk zelf op zoek naar mogelijkheden om de steun geo... ...lees meer

Artikel

Het particuliere beroep tegen Commissiebesluiten in staatssteunzaken anno 2018

mr. L.E.A. Thomsin en prof. dr. L.Y.M. Parret1

en opzet Het verzekeren van rechtsbescherming aan particulieren is in de context van het Unierecht, en dus ook het staatssteunrecht, een gedeelde verantwoordelijkheid van de nationale rechter en de Unierechter. De rol en de verantwoordelijkheden van nationale rechters op het terrein van staatssteun komen regelmatig aan bod in de literatuur.[2] Daarbij wordt vaak geraakt aan de boeiende vraag of het stelsel van gedeelde verantwoordelijkheden in de praktijk ook effectief garandeert dat voldaan is aan het recht van particulieren op effectieve rechtsbescherming zoals on... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag landelijk staatssteunnetwerk

mr. M. Rijke, mr. J.M. Pellegrom, mr. A.J.M. Louwers & mr. M. de Wit

Op 14 juni 2018 vond de lustrumeditie plaats van het landelijk staatssteunnetwerk te Den Haag (Babylon). Ook dit jaar werd de bijeenkomst weer bijzonder goed bezocht, er waren bijna 200 deelnemers. De bijeenkomst stond dit keer in het teken van staatssteun en innovatie: hoe kunnen slimme oplossingen worden gestimuleerd om de uitdagingen van de komende tijd aan te gaan (energietransitie, technologische ontwikkeling), zonder daarbij (onnodig) concurrentieverstorend op te treden. Dagvoorzitter Paul Zondag van het kenniscentrum Europa decentraal opende de bijeenkomst met dergelijke prikkelen... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

april t/m juni 2018BesluitenSteunmaatregel SA.37433, Deense heffing op afvalwater kwalificeert niet als staatssteun, Besluit van de Commissie van 19 april 2018In haar besluit van 19 april 2018 komt de Europese Commissie tot het oordeel dat de korting die wordt gegeven op een Deense heffing op afvalwater niet in strijd is met de Europese staatssteunregels omdat er geen sprake is van een voordeel voor bepaalde ondernemingen.In Denemarken dienen alle eigenaren van onroerend goed (‘gebruikers’) heffingen te betalen voor het afvoeren van afvalwater. Voor de ja... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. L. Ament en mr. J. Fredriksz1

mei - augustus 2018Besluiten ACMRechtbank Rotterdam, 17 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3827 [1]Inzake: de Klic-Viewer van de dienst KadasterOp 17 mei 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een beroep inhoudende dat het gratis aanbieden door het Kadaster van de Klic-viewer in strijd is met de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid, afgewezen. Eerder heeft de ACM reeds een verzoek van eiseres om handhavend op te treden tegen het gratis aanbieden van de Klic-viewer en een bezwaar tegen de afwijzing hiervan, ongegrond verklaard.Klic-viewerVoor de aa... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Aalbers[1] en mr. L.E.A. Thomsin (Europees) mr. G.A. Dictus(Nederland) april t/m juni 2018 Europees Gerecht, 25 april 2018, gevoegde zaken T-554/15 en T-55/15 Hongarije t Commissie Inzake: actie tot nietigverklaring, begrip staatssteun, institutioneel toezicht, bevoegdheidsververdeling, beginsel van non-discriminatie, opschorting van de uitvoering van steun Feiten en middelen: Hongarije verzoekt het Gerecht om de Commissiebesluiten 2016/1846/EU en 2016/1848/EU nietig te verklaren. In... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS