Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 3

Markt en Overheid

mr. L. Ament en mr. J. Fredriksz1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

mei - augustus 2018

Besluiten ACM

Rechtbank Rotterdam, 17 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3827 1

Inzake: de Klic-Viewer van de dienst Kadaster

Op 17 mei 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een beroep inhoudende dat het gratis aanbieden door het Kadaster van de Klic-viewer in strijd is met de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid, afgewezen. Eerder heeft de ACM reeds een verzoek van eiseres om handhavend op te treden tegen het gratis aanbieden van de Klic-viewer en een bezwaar tegen de afwijzing hiervan, ongegrond verklaard.

Klic-viewer

Voor de aanleg, het onderhoud of de verwijdering van ondergrondse werken, zoals tunnels en funderingen van bruggen, dient te worden gegraven in de ondergrond. Aangezien in de Nederlandse ondergrond duizenden kilometers aan belangrijke kabels en leidingen liggen, is zorgvuldigheid bij graafwerkzaamheden noodzakelijk. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion) heeft tot doel het aantal incident...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Besluiten ACM

Rechtbank Rotterdam, 17 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3827[1]

ACM 26 juni 2018 inzake handhavingsverzoek tegen de gemeente Nissewaard, ACM/18/031463

Rechtbank Rotterdam 28 juni 2018 inzake algemeen belangbesluit gemeentelijke parkeergarages Hilversum, ECLI:NL:RBROT:2018:5147

ACM 25 juli 2018 inzake handhavingsverzoek tegen gemeente Groningen, ACM/18/032801

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. Ament en mr. J. Fredriksz1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15241

Verder in 2018 nr.3

 Redactioneel

Het staatssteunrecht is een rechtsterrein dat doorlopend in ontwikkeling is. Ik hoef maar te memoreren aan de recente wijzigingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening als teken van de cont...

 Het particuliere beroep tegen Commissiebesluiten in staatssteunzaken anno 2018

en opzet Het verzekeren van rechtsbescherming aan particulieren is in de context van het Unierecht, en dus ook het staatssteunrecht, een gedeelde verantwoordelijkheid van de nationale ...

 Verslag landelijk staatssteunnetwerk

Op 14 juni 2018 vond de lustrumeditie plaats van het landelijk staatssteunnetwerk te Den Haag (Babylon). Ook dit jaar werd de bijeenkomst weer bijzonder goed bezocht, er waren bijna 200 deelnemers....

 Europese Commissie

april t/m juni 2018BesluitenSteunmaatregel SA.37433, Deense heffing op afvalwater kwalificeert niet als staatssteun, Besluit van de Commissie van 19 april 2018In haar besluit van 19 april 2018 kom...

 Markt en Overheid

mei - augustus 2018Besluiten ACMRechtbank Rotterdam, 17 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3827 [1]Inzake: de Klic-Viewer van de dienst KadasterOp 17 mei 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een beroep inho...