Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 3

Het particuliere beroep tegen Commissiebesluiten in staatssteunzaken anno 2018

mr. L.E.A. Thomsin en prof. dr. L.Y.M. Parret1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

en opzet

Het verzekeren van rechtsbescherming aan particulieren is in de context van het Unierecht, en dus ook het staatssteunrecht, een gedeelde verantwoordelijkheid van de nationale rechter en de Unierechter. De rol en de verantwoordelijkheden van nationale rechters op het terrein van staatssteun komen regelmatig aan bod in de literatuur.2 Daarbij wordt vaak geraakt aan de boeiende vraag of het stelsel van gedeelde verantwoordelijkheden in de praktijk ook effectief garandeert dat voldaan is aan het recht van particulieren op effectieve rechtsbescherming zoals ondertussen neergelegd in art. 47 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest). Een sluitend antwoord op die vraag is niet eenvoudig te geven en valt alleszins buiten het bestek van deze bijdrage.3 In deze bijdrage wordt wel ingezoomd op de rol van de Unierechter. Aan de hand van recente rechtspraak wordt een overzicht en een stand van zaken anno 2018 gegeven van de mogelij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en opzet

2. Het juridisch kader

2.1. De handhaving van de staatssteunregels

2.2. Het beroep tot nietigverklaring ex art. 263 VWEU: algemeen

2.3. Relevante ontwikkelingen inzake het individueel beroepsrecht: algemeen

3. Het individueel beroepsrecht in staatssteunzaken

3.1. De aanvechtbare handeling

3.2. Het procesbelang

3.3. Procesbevoegd

4. Concluderende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.E.A. Thomsin en prof. dr. L.Y.M. Parret1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15237

Verder in 2018 nr.3

 Redactioneel

Het staatssteunrecht is een rechtsterrein dat doorlopend in ontwikkeling is. Ik hoef maar te memoreren aan de recente wijzigingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening als teken van de cont...

 Het particuliere beroep tegen Commissiebesluiten in staatssteunzaken anno 2018

en opzet Het verzekeren van rechtsbescherming aan particulieren is in de context van het Unierecht, en dus ook het staatssteunrecht, een gedeelde verantwoordelijkheid van de nationale ...

 Verslag landelijk staatssteunnetwerk

Op 14 juni 2018 vond de lustrumeditie plaats van het landelijk staatssteunnetwerk te Den Haag (Babylon). Ook dit jaar werd de bijeenkomst weer bijzonder goed bezocht, er waren bijna 200 deelnemers....

 Europese Commissie

april t/m juni 2018BesluitenSteunmaatregel SA.37433, Deense heffing op afvalwater kwalificeert niet als staatssteun, Besluit van de Commissie van 19 april 2018In haar besluit van 19 april 2018 kom...

 Markt en Overheid

mei - augustus 2018Besluiten ACMRechtbank Rotterdam, 17 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3827 [1]Inzake: de Klic-Viewer van de dienst KadasterOp 17 mei 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een beroep inho...