Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 3

Jurisprudentie

mr. M. Aalbers1 en mr. L.E.A. Thomsin (Europees)
mr. G.A. Dictus(Nederland)

april t/m juni 2018

Europees

Gerecht, 25 april 2018, gevoegde zaken T-554/15 en T-55/15

Hongarije t Commissie

Inzake: actie tot nietigverklaring, begrip staatssteun, institutioneel toezicht, bevoegdheidsververdeling, beginsel van non-discriminatie, opschorting van de uitvoering van steun

Feiten en middelen: Hongarije verzoekt het Gerecht om de Commissiebesluiten 2016/1846/EU en 2016/1848/EU nietig te verklaren. In het eerste besluit komt de Commissie tot het oordeel dat een financiële maatregel in de tabaksindustrie als onrechtmatige staatssteun ex art. 108 lid 3 VWEU moet worden aangemerkt. In het tweede besluit verplicht de Commissie Hongarije ertoe de steun op te schorten met het oog op het lopende onderzoek naar de mogelijke verenigbaarheid van de maatregel. Hiertoe voert Hongarije aan dat de Comm...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

Gerecht, 25 april 2018, gevoegde zaken T-554/15 en T-55/15

HvJ EU, 26 april 2018, gevoegde zaken C-233/16 en C-234/16 & C-236/16 en C-237/16

Gerecht, 16 mei 2018, zaak T 818/16

HvJ EU, 28 juni 2018, zaak C - 203/16P

Nationaal

Rechtbank Gelderland 26 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2856

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1686

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1974

Centrale Raad van Beroep 20 juni 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1857

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15239

Verder in 2018 nr.3

 Redactioneel

Het staatssteunrecht is een rechtsterrein dat doorlopend in ontwikkeling is. Ik hoef maar te memoreren aan de recente wijzigingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening als teken van de cont...

 Het particuliere beroep tegen Commissiebesluiten in staatssteunzaken anno 2018

en opzet Het verzekeren van rechtsbescherming aan particulieren is in de context van het Unierecht, en dus ook het staatssteunrecht, een gedeelde verantwoordelijkheid van de nationale ...

 Verslag landelijk staatssteunnetwerk

Op 14 juni 2018 vond de lustrumeditie plaats van het landelijk staatssteunnetwerk te Den Haag (Babylon). Ook dit jaar werd de bijeenkomst weer bijzonder goed bezocht, er waren bijna 200 deelnemers....

 Europese Commissie

april t/m juni 2018BesluitenSteunmaatregel SA.37433, Deense heffing op afvalwater kwalificeert niet als staatssteun, Besluit van de Commissie van 19 april 2018In haar besluit van 19 april 2018 kom...

 Markt en Overheid

mei - augustus 2018Besluiten ACMRechtbank Rotterdam, 17 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3827 [1]Inzake: de Klic-Viewer van de dienst KadasterOp 17 mei 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een beroep inho...