Tijdschrift voor Internetrecht 2018 nr. 5/6

Massasurveillance en privacy: De betekenis van het EHRM-arrest Big Brother Watch e.a. t. het Verenigd Koninkrijk voor het EU-recht

mr. dr. M. Hagens en prof. dr. C.M.J. Ryngaert1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2013 onthulde Edward Snowden het bestaan van een programma (PRISM) waarmee de Amerikaanse National Security Agency informatie vergaarde van aanbieders van elektronische communicatiediensten. Uit gelekte documenten bleek dat ook één van de Britse geheime diensten (Government Communications Headquarters – GCHQ) toegang had tot PRISM. GCHQ gaf later toe dat het inderdaad informatie had verkregen via PRISM. Edward Snowden onthulde ook dat GCHQ zelf een operatie had opgezet, genaamd ‘TEMPORA’, waarmee het grote hoeveelheden gegevens aftapte van Internetkabels. Tien mensenrechtenorganisaties, waaronder Big Brother Watch, waren van oordeel dat het Verenigd Koninkrijk (VK) hiermee de mensenrechten had geschonden, met name het recht op privacy zoals neergelegd in art. 8 EVRM.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaf hen in een...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Betekenis van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het EU-recht

3. Hoe verhoudt de jurisprudentie van het EHRM zich tot die van het HvJ? Relevante aanwijzingen uit Big Brother Watch e.a.

3.1. Toegang tot opgeslagen gegevens bij communicatiediensten

3.2. Bulkinterceptie

3.3. Verwerving van metadata vs inhoud

4. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M. Hagens en prof. dr. C.M.J. Ryngaert1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15258

Verder in 2018 nr.5/6

 Redactioneel - Digitalisering van het recht, kwaliteit of kwantiteit?

Het begrip kwaliteit heeft twee verschillende betekenissen. In de ene betekenis is een kwaliteit een eigenschap van een object van beschouwing (een persoon, een organisatie, een voorwerp, een syste...

 Smart contracts op de blockchain – hoe het zit en waarom ze juridisch interessant zijn

Dit artikel is het beloofde vervolg op Het recht geketend: Smart contracts: dé oplossing voor gezeur, gedoe en onzekerheid?, verschenen in nummer 2 van dit jaar,[2] over mijn z...

 Netneutraliteit: de discussies van gisteren, vandaag en morgen

Op 30 april 2016 trad verordening 2015/2120 in werking[2], beter bekend als de Netneutraliteitsverordening.[3] Netneutraliteit – het uitgangspunt dat internetproviders alle gege...

 Massasurveillance en privacy: De betekenis van het EHRM-arrest Big Brother Watch e.a. t. het Verenigd Koninkrijk voor het EU-recht

In 2013 onthulde Edward Snowden het bestaan van een programma (PRISM) waarmee de Amerikaanse National Security Agency informatie vergaarde van aanbieders van elektronische communicati...

 Wanbeleid bij de Raad voor de Rechtspraak? Kleien met KEI! - Opinie

Sombere geesten roepen dat de uit het Programma Kwaliteit en Innovatie (‘KEI’) voortgevloeide wetgeving tot wijziging van (onder meer) het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in ver...

 Lessen leren uit KEI - Opinie

De redactie van het Tijdschrift voor Internetrecht vroeg mij om een opiniestuk te schrijven over ‘KEI en de automatisering van de rechtspraak’. Al voordat ik in 1986 rechter werd vond i...

 Zeggenschap en controle in het digitale tijdperk: de (on)mogelijkheid van toestemming als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Als er een onderwerp is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)[2] dat het meest wordt besproken, dan is het wel toestemming. Toestemming als wettelijke grondslag voor de...

 2018 het jaar van Google: het recht om vergeten te worden in de rechtspraak

Sinds het Costeja-arrest uit 2014 hebben betrokkenen, onder bepaalde voorwaarden, het recht om zoekresultaten op internet op basis van hun naam te laten verwijderen.[2] De zoekmachine moet aan dit ...