Tijdschrift voor Internetrecht 2018 nr. 5/6

Jurisprudentie

Onder redactie van dr. mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

177. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 september 2018 (alleen bekijken), ECLI:NL:GHSHE:2018:4059

Kinderporno, dierenporno, bezit, bewuste vastlegging, zoektermen, art. 240b Sr, art. 254a Sr

Het hof stelt voorop dat voor bezit als bedoeld in art. 240b Wetboek van Strafrecht (voorwaardelijk) opzet vereist is, hetgeen tot uitdrukking komt in een zekere (beschikkings)macht. Voor digitale gegevens is daartoe een element van bewuste vastlegging van het materiaal vereist. Alleen het bekijken van digitale kinderpornografie levert daarom in zijn algemeenheid nog geen strafrechtelijk verwijtbaar ‘bezit’ op.

Van de temporary internet files kan naar het oordeel van het hof niet worden gezegd dat er sprake was van een bewuste vastlegging van het materiaal, omdat de bestanden automatisch door het systeem zijn aangemaakt. Het hof acht het in bezit hebben van de bestanden inhoudende dierenpornografische afbeeldingen dan ook niet bewezen. Wel is de conclus...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

177. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 september 2018 (alleen bekijken), ECLI:NL:GHSHE:2018:4059

178. College van Beroep voor het bedrijfsleven 11 september 2018 (gratis), ECLI:NL:CBB:2018:465

179. Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018 (Hostway), ECLI:NL:GHAMS:2018:3432

180. Hoge Raad 18 september 2018 (bedreiging via LinkedIn), ECLI:NL:HR:2018:1679

181. Gerechtshof Den bosch 24 september 2018 (corrupte pornorechter), ECLI:NL:GHSHE:2018:3957

182. Gerechtshof Den Haag 25 september 2018 (phishing ING), ECLI:NL:GHAMS:2018:3951

183. Rechtbank Limburg 26 september 2018 (TLD domeinnaam), ECLI:NL:RBLIM:2018:9147

184. Raad van State 26 september 2018 (Nederlandse super casino games), ECLI:NL:RVS:2018:3130

185. Rechtbank Noord-Holland 27 september 2018 (hoofd ICT), ECLI:NL:RBNHO:2018:8415

186. Rechtbank Den Haag 1 oktober 2018 (vloggende moeder), ECLI:NL:RBDHA:2018:13105

187. Hoge Raad 2 oktober 2018 (uitbuiting geen bestanddeel art. 273f lid 1 sub 5 Sr.), ECLI:NL:HR:2018:1823

188. Rechtbank Noord-Holland 3 oktober 2018 (Capabel), ECLI:NL:RBNHO:2018:8050

189. Rechtbank Overijssel 4 oktober 2018 (Project X2), ECLI:NL:RBOVE:2018:3656

190. Rechtbank Limburg 8 oktober 2018 (Methode/Therapie), ECLI:NL:RBLIM:2018:9519

191. Rechtbank Noord-Nederland 9 oktober 2018 (actief zoeken), ECLI:NL:RBNNE:2018:3921

192. Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2018 (drugs via Facebook), ECLI:NL:RBAMS:2018:7175

193. Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018 (bekende Nederlandse TV-presentatrice), ECLI:NL:RBAMS:2018:7397

194. Rechtbank Noord-Holland 15 oktober 2018 (houder van internetpokerspel), ECLI:NL:RBNHO:2018:8883

195. HvJ EU 18 oktober 2018 (Bastei Lübbe GmbH - Strotzer), zaak C149/17, ECLI:EU:C:2018:841

196. Rechtbank Oost-Brabant 22 oktober 2018 (16-jarige jongen), ECLI:NL:RBOBR:2018:5161

197. Rechtbank Midden-Nederland 24 oktober 2018 (BIG-register), ECLI:NL:RBMNE:2018:5152

198. Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2018 (aansprakelijke domeinnaamhouder), ECLI:NL:RBMNE:2018:5205

199. Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2018 (artikel over Bibob-besluit), ECLI:NL:GHAMS:2018:3951

200. Rechtbank Noord-Holland 31 oktober 2018 (broodjeszaak), ECLI:NL:RBNHO:2018:10058

201. Rechtbank Midden-Nederland 14 november 2018 (schrijver), ECLI:NL:RBMNE:2018:5594

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
Onder redactie van dr. mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15262

Verder in 2018 nr.5/6

 Redactioneel - Digitalisering van het recht, kwaliteit of kwantiteit?

Het begrip kwaliteit heeft twee verschillende betekenissen. In de ene betekenis is een kwaliteit een eigenschap van een object van beschouwing (een persoon, een organisatie, een voorwerp, een syste...

 Smart contracts op de blockchain – hoe het zit en waarom ze juridisch interessant zijn

Dit artikel is het beloofde vervolg op Het recht geketend: Smart contracts: dé oplossing voor gezeur, gedoe en onzekerheid?, verschenen in nummer 2 van dit jaar,[2] over mijn z...

 Netneutraliteit: de discussies van gisteren, vandaag en morgen

Op 30 april 2016 trad verordening 2015/2120 in werking[2], beter bekend als de Netneutraliteitsverordening.[3] Netneutraliteit – het uitgangspunt dat internetproviders alle gege...

 Massasurveillance en privacy: De betekenis van het EHRM-arrest Big Brother Watch e.a. t. het Verenigd Koninkrijk voor het EU-recht

In 2013 onthulde Edward Snowden het bestaan van een programma (PRISM) waarmee de Amerikaanse National Security Agency informatie vergaarde van aanbieders van elektronische communicati...

 Wanbeleid bij de Raad voor de Rechtspraak? Kleien met KEI! - Opinie

Sombere geesten roepen dat de uit het Programma Kwaliteit en Innovatie (‘KEI’) voortgevloeide wetgeving tot wijziging van (onder meer) het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in ver...

 Lessen leren uit KEI - Opinie

De redactie van het Tijdschrift voor Internetrecht vroeg mij om een opiniestuk te schrijven over ‘KEI en de automatisering van de rechtspraak’. Al voordat ik in 1986 rechter werd vond i...

 Zeggenschap en controle in het digitale tijdperk: de (on)mogelijkheid van toestemming als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Als er een onderwerp is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)[2] dat het meest wordt besproken, dan is het wel toestemming. Toestemming als wettelijke grondslag voor de...

 2018 het jaar van Google: het recht om vergeten te worden in de rechtspraak

Sinds het Costeja-arrest uit 2014 hebben betrokkenen, onder bepaalde voorwaarden, het recht om zoekresultaten op internet op basis van hun naam te laten verwijderen.[2] De zoekmachine moet aan dit ...