Tijdschrift voor Internetrecht 2018 nr. 5/6

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationaal

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II)

Op 11 september 2018 is een gewijzigd voorstel van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten gepubliceerd. Op 13 november 2018 verscheen tevens een memorie van antwoord. Dit wetsvoorstel implementeert richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PSD II). PSD II omvat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van zijn voorganger, Richtlijn 2007/64/EG (PSD I). De reikwijdte van de richtlijn is vergroot, de lijst met betaaldiensten waar de richtlijn betrekking op heeft is uitgebreid, er zijn nieuwe vergunningseisen bijgekomen en bestaande bepalingen zijn in meer detail uitgewerkt.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationaal

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II)

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie art. 1 richtlijn elektronische handel)

Wet Computercriminaliteit III gepubliceerd

Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming

Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

Inwerkingtreding Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Inwerkingtreding Cybersecuritywet

EU

Versterking Agentschap eu-LISA

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
Onder redactie van mr. H.W. Roerdink
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15263

Verder in 2018 nr.5/6

 Redactioneel - Digitalisering van het recht, kwaliteit of kwantiteit?

Het begrip kwaliteit heeft twee verschillende betekenissen. In de ene betekenis is een kwaliteit een eigenschap van een object van beschouwing (een persoon, een organisatie, een voorwerp, een syste...

 Smart contracts op de blockchain – hoe het zit en waarom ze juridisch interessant zijn

Dit artikel is het beloofde vervolg op Het recht geketend: Smart contracts: dé oplossing voor gezeur, gedoe en onzekerheid?, verschenen in nummer 2 van dit jaar,[2] over mijn z...

 Netneutraliteit: de discussies van gisteren, vandaag en morgen

Op 30 april 2016 trad verordening 2015/2120 in werking[2], beter bekend als de Netneutraliteitsverordening.[3] Netneutraliteit – het uitgangspunt dat internetproviders alle gege...

 Massasurveillance en privacy: De betekenis van het EHRM-arrest Big Brother Watch e.a. t. het Verenigd Koninkrijk voor het EU-recht

In 2013 onthulde Edward Snowden het bestaan van een programma (PRISM) waarmee de Amerikaanse National Security Agency informatie vergaarde van aanbieders van elektronische communicati...

 Wanbeleid bij de Raad voor de Rechtspraak? Kleien met KEI! - Opinie

Sombere geesten roepen dat de uit het Programma Kwaliteit en Innovatie (‘KEI’) voortgevloeide wetgeving tot wijziging van (onder meer) het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in ver...

 Lessen leren uit KEI - Opinie

De redactie van het Tijdschrift voor Internetrecht vroeg mij om een opiniestuk te schrijven over ‘KEI en de automatisering van de rechtspraak’. Al voordat ik in 1986 rechter werd vond i...

 Zeggenschap en controle in het digitale tijdperk: de (on)mogelijkheid van toestemming als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Als er een onderwerp is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)[2] dat het meest wordt besproken, dan is het wel toestemming. Toestemming als wettelijke grondslag voor de...

 2018 het jaar van Google: het recht om vergeten te worden in de rechtspraak

Sinds het Costeja-arrest uit 2014 hebben betrokkenen, onder bepaalde voorwaarden, het recht om zoekresultaten op internet op basis van hun naam te laten verwijderen.[2] De zoekmachine moet aan dit ...