Tijdschrift voor Internetrecht 2018 nr. 5/6

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Meer dan helft ondernemingen voldoet nog niet aan de AVG

Uit een rapport van het IAPP (International Association of Privacy Professionals) en adviseur EY is gebleken dat 56% van de Europese ondernemingen (nog) niet voldoet aan de AVG. Een op de vijf respondenten heeft zelfs aangegeven dat het onmogelijk is om überhaupt óoit daaraan te voldoen. Hoewel maar liefst 89% van de bedrijven weliswaar een Functionaris Gegevensbescherming heeft aangesteld, geeft bijna de helft daarvan aan de waarde ervan niet in te zien. IAPP en EY verwachten dat privacy-professionals nog jarenlang hun handen vol zullen hebben aan het adviseren van ondernemingen over de AVG.

Bron: https://iapp.org/media/pdf/resource_center/IAPP_EY_Gov_Report_2018.pdf

Kritische houding toezichthouder TIB tegenover uitvoering inlichtingenwet

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) houdt toezicht op geheime diensten. Zij toetst het gebruik van bevoegdheden, waaronder ten ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Meer dan helft ondernemingen voldoet nog niet aan de AVG

Kritische houding toezichthouder TIB tegenover uitvoering inlichtingenwet

Facebook krijgt privacyboete in het Verenigd Koninkrijk

AFM waarschuwt voor risico’s digitalisering in financiële sector

EU test AI-leugendetector bij grenscontroles

UWV kan pas eind 2019 voldoen aan authenticatie-eisen AP bij online portaal

Verenigd Koninkrijk voert ‘digitaks’ in voor Facebook en Google

Flinke toename schade door phishing bij internetbankieren

YouTube bezorgd om nieuwe Auteursrechtrichtlijn

Bits of Freedom lanceert hulpmiddel voor verwijderverzoeken voor gegevens

Hackers verhandelen gestolen privéberichten tienduizenden Facebookgebruikers op ondergrondse marktplaatsen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15264

Verder in 2018 nr.5/6

 Redactioneel - Digitalisering van het recht, kwaliteit of kwantiteit?

Het begrip kwaliteit heeft twee verschillende betekenissen. In de ene betekenis is een kwaliteit een eigenschap van een object van beschouwing (een persoon, een organisatie, een voorwerp, een syste...

 Smart contracts op de blockchain – hoe het zit en waarom ze juridisch interessant zijn

Dit artikel is het beloofde vervolg op Het recht geketend: Smart contracts: dé oplossing voor gezeur, gedoe en onzekerheid?, verschenen in nummer 2 van dit jaar,[2] over mijn z...

 Netneutraliteit: de discussies van gisteren, vandaag en morgen

Op 30 april 2016 trad verordening 2015/2120 in werking[2], beter bekend als de Netneutraliteitsverordening.[3] Netneutraliteit – het uitgangspunt dat internetproviders alle gege...

 Massasurveillance en privacy: De betekenis van het EHRM-arrest Big Brother Watch e.a. t. het Verenigd Koninkrijk voor het EU-recht

In 2013 onthulde Edward Snowden het bestaan van een programma (PRISM) waarmee de Amerikaanse National Security Agency informatie vergaarde van aanbieders van elektronische communicati...

 Wanbeleid bij de Raad voor de Rechtspraak? Kleien met KEI! - Opinie

Sombere geesten roepen dat de uit het Programma Kwaliteit en Innovatie (‘KEI’) voortgevloeide wetgeving tot wijziging van (onder meer) het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in ver...

 Lessen leren uit KEI - Opinie

De redactie van het Tijdschrift voor Internetrecht vroeg mij om een opiniestuk te schrijven over ‘KEI en de automatisering van de rechtspraak’. Al voordat ik in 1986 rechter werd vond i...

 Zeggenschap en controle in het digitale tijdperk: de (on)mogelijkheid van toestemming als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Als er een onderwerp is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)[2] dat het meest wordt besproken, dan is het wel toestemming. Toestemming als wettelijke grondslag voor de...

 2018 het jaar van Google: het recht om vergeten te worden in de rechtspraak

Sinds het Costeja-arrest uit 2014 hebben betrokkenen, onder bepaalde voorwaarden, het recht om zoekresultaten op internet op basis van hun naam te laten verwijderen.[2] De zoekmachine moet aan dit ...