Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 5/6

Gehoorzamen of boeten. Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder in het algemeen bestuursrecht

prof. mr. O.J.D.M.L. Jansen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht’ in consultatie gegeven. Met de voorgenomen wetswijziging wordt beoogd een aantal belangrijke wetswijzigingen onderling en meer in het bijzonder op de Algemene wet bestuursrecht af te stemmen. Onderdeel daarvan is het voorstel om de Awb-regeling van de medewerking aan een toezichthouder in art. 5:20 Awb aan te vullen met de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang (of last onder dwangsom)2 op te leggen om deze medewerkingsplicht af te dwingen. Met de voorgestelde regeling lijkt ook een leemte te worden ingevuld. De algemene bestuursdwangbevoegdheid van de bestuursorganen van gemeente, provincie of waterschap kan immers niet worden gebruikt om de medewerking aan een toezichthouder af te dwingen.3

Zoals dat eerder ook al bij andere handhavingsbevoe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wetgeving en wetgevingsbeleid sancties niet-medewerking

3. Sancties om medewerking af te dwingen in de rechtspraak

4. Bespreking van de voorgestelde regeling

5. Conclusies en aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. O.J.D.M.L. Jansen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15348

Verder in 2018 nr.5/6

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het laatste dubbelnummer van Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming van 2018, het jaar waarin het Nederlandse OM voor een recordbedrag van € 775 miljoen s...

 De accountant(sorganisatie): een poortwachter die zich onvoldoende bewijst

1. Over accountants en fraude: normatief kader Het verzoek van de redactie aan ondergetekende was iets te schrijven over corruptiebestrijding. In een tijdschrift dat vooral wordt gelezen door juri...

 Corruptiebestrijding door de Wereldbank

1. De Wereldbank: doelstelling en frauderisico In 2019 viert de Wereldbank haar 75e verjaardag. Hoewel dat voldoende aanleiding geeft om de successen van de Wereldbank te bespreken, zal in deze bij...

 De AVG en e-discovery bij feitenonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden door advocaten

en opbouwOndernemingen schakelen bij aanwijzingen van onregelmatigheden vaak advocaten in voor een feitenonderzoek. Een onderdeel daarvan is e-discovery: een samenstel van gegevensverw...

 Gehoorzamen of boeten. Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder in het algemeen bestuursrecht

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nade...