Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 5/6

De AVG en e-discovery bij feitenonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden door advocaten

mr. V.J.C. de Bruijn en mr. T.E. Dom1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

en opbouw

Ondernemingen schakelen bij aanwijzingen van onregelmatigheden vaak advocaten in voor een feitenonderzoek. Een onderdeel daarvan is e-discovery: een samenstel van gegevensverwerkingen waarbij elektronische bedrijfsinformatie wordt veiliggesteld, opgeslagen, doorzoekbaar gemaakt en vervolgens onderzocht op relevantie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) reguleert (onder meer) ‘geautomatiseerde’ verwerking van persoonsgegevens, en dus ook e-discovery bij feitenonderzoeken.2 Dat roept de vraag op welke eisen de AVG precies stelt.3

Dit artikel bespreekt allereerst de rechtmatigheidsgrondslag (paragraaf 2) en aspecten voor inrichting van de e-discovery door advocaten (paragraaf 3). De beginselen uit de AVG dwingen advocaten tot voortvarendheid, doelgerichtheid, en een redelijke en proportionele afweging van de bij het onderzoek betrokken belangen (paragraaf 4). Betrokkenen hebben echter ook rechten, die mogelijk afbreuk kunnen doe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en opbouw

2. Rechtmatigheid

3. Structurele inrichting van het inhoudelijke onderzoek

3.1. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

3.2. Aard en herkomst persoonsgegevens

3.3. Technische en organisatorische maatregelen

4. Materiële richtsnoeren bij de uitvoering

4.1. Gegevensminimalisering

4.2. Juistheid, transparantie en behoorlijkheid

5. Verplichtingen bij e-discovery

5.1. Actieve informatieplicht

5.2. Rectificatie, aanvulling en beperking van de verwerking

5.3. Inzage en gegevenswissing

5.4. Bezwaar- en klachtrecht

5.5. Meldplicht datalekken

6. Beperkingen van de rechten van betrokkenen

6.1. Algemeen kader beperking rechten betrokkenen

6.2. Relevantie wettelijke geheimhoudingsplicht

7. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.J.C. de Bruijn en mr. T.E. Dom1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15347

Verder in 2018 nr.5/6

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het laatste dubbelnummer van Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming van 2018, het jaar waarin het Nederlandse OM voor een recordbedrag van € 775 miljoen s...

 De accountant(sorganisatie): een poortwachter die zich onvoldoende bewijst

1. Over accountants en fraude: normatief kader Het verzoek van de redactie aan ondergetekende was iets te schrijven over corruptiebestrijding. In een tijdschrift dat vooral wordt gelezen door juri...

 Corruptiebestrijding door de Wereldbank

1. De Wereldbank: doelstelling en frauderisico In 2019 viert de Wereldbank haar 75e verjaardag. Hoewel dat voldoende aanleiding geeft om de successen van de Wereldbank te bespreken, zal in deze bij...

 De AVG en e-discovery bij feitenonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden door advocaten

en opbouwOndernemingen schakelen bij aanwijzingen van onregelmatigheden vaak advocaten in voor een feitenonderzoek. Een onderdeel daarvan is e-discovery: een samenstel van gegevensverw...

 Gehoorzamen of boeten. Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder in het algemeen bestuursrecht

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nade...