Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2018 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.E Rosing
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. R. van der Hoeven
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. P. L. Reeser Cuperus
mr. J.F. Rense
mr. R.J.M. de Rijck
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. drs. M.J.C. Somsen
mr. A. B. Vissers
A.E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. M.C.C. J. Cuppen
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. A.A. Feenstra
mr. M.A. Loenen
E. Neve
mr. C. J. Roosen
mr. W. Shreki
mr. S.W.M. Stevens
mr. drs. M.J.N. Vermeij

Redactiesecretaris(sen)

mr. A.M. Borel Rinkes

Inleiding

Voorwoord

mr. M.E. Rosing

Beste lezers, Voor u ligt het laatste dubbelnummer van Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming van 2018, het jaar waarin het Nederlandse OM voor een recordbedrag van € 775 miljoen schikte met de ING bank. De schikking voert hiermee de lijst met megaschikkingen aan die het OM eerder al trof met SBM Offshore, Telia Company, Vimpelcom en – voor lagere bedragen – met Ballast Nedam en KPMG. Elk van de zaken had direct of indirect betrekking op (het faciliteren van) omkoping. Ondanks deze megaschikkingen, blijft Nederland achter in... ...lees meer

Artikel

De accountant(sorganisatie): een poortwachter die zich onvoldoende bewijst

prof. dr. mr. M. Pheiffer RA1

1. Over accountants en fraude: normatief kader Het verzoek van de redactie aan ondergetekende was iets te schrijven over corruptiebestrijding. In een tijdschrift dat vooral wordt gelezen door juristen. Dat lijkt mij een goede reden om de juridische luiken een beetje open te zetten, door te kijken naar de bijdrage die vanuit een andere discipline aan corruptiebestrijding wordt geleverd. In deze bijdrage staat namelijk de accountancy centraal. Een discipline waarop niet alleen – in tegenstelling tot de advocatuur – een wettelijke meldplicht inzake witwassen, maar ook ... abonneren of dit artikel kopen.

Corruptiebestrijding door de Wereldbank

mr. M. Bijleveld1

1. De Wereldbank: doelstelling en frauderisico In 2019 viert de Wereldbank haar 75e verjaardag. Hoewel dat voldoende aanleiding geeft om de successen van de Wereldbank te bespreken, zal in deze bijdrage worden ingegaan op een onderwerp waarmee de Wereldbank helaas ruime ervaring heeft: de bestrijding van fraude en corruptie. De Wereldbank is weliswaar een alom bekend instituut, maar het is desalniettemin goed om de doelstelling van de Wereldbank in herinnering te roepen. Het huidige ambitieuze doel van de Wereldbank is tweeledig: het beper... abonneren of dit artikel kopen.

De AVG en e-discovery bij feitenonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden do...

mr. V.J.C. de Bruijn en mr. T.E. Dom1

en opbouwOndernemingen schakelen bij aanwijzingen van onregelmatigheden vaak advocaten in voor een feitenonderzoek. Een onderdeel daarvan is e-discovery: een samenstel van gegevensverwerkingen waarbij elektronische bedrijfsinformatie wordt veiliggesteld, opgeslagen, doorzoekbaar gemaakt en vervolgens onderzocht op relevantie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) reguleert (onder meer) ‘geautomatiseerde’ verwerking van persoonsgegevens, en dus ook e-discovery bij feitenonderzoeken.[2] Dat roept de vraag op welke eisen de AVG precies stelt.[3]Dit a... abonneren of dit artikel kopen.

Gehoorzamen of boeten. Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder ...

prof. mr. O.J.D.M.L. Jansen1

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht’ in consultatie gegeven. Met de voorgenomen wetswijziging wordt beoogd een aantal belangrijke wetswijzigingen onderling en meer in het bijzonder op de Algemene wet bestuursrecht af te stemmen. Onderdeel daarvan is het voorstel om de Awb-regeling van de medewerking aan een toezichthouder in art. 5:20 Awb aan te vullen met de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel JurisprudentieRechtbank Overijssel 10 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3253Een bedrijf uit Kampen is door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van het handelen in strijd met art. 3.17 Arbeidsomstandighedenbesluit. Het bedrijf bouwt en verkoopt zwaar transportmateriaal, waaronder opleggers. Op 17 maart 2016 heeft in de werkplaats van het bedrijf een ongeval plaatsgevonden. Kort voor het ongeval was een aantal medewerkers,... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS