Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 5/6

Corruptiebestrijding door de Wereldbank

mr. M. Bijleveld1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. De Wereldbank: doelstelling en frauderisico

In 2019 viert de Wereldbank haar 75e verjaardag. Hoewel dat voldoende aanleiding geeft om de successen van de Wereldbank te bespreken, zal in deze bijdrage worden ingegaan op een onderwerp waarmee de Wereldbank helaas ruime ervaring heeft: de bestrijding van fraude en corruptie.

De Wereldbank is weliswaar een alom bekend instituut, maar het is desalniettemin goed om de doelstelling van de Wereldbank in herinnering te roepen. Het huidige ambitieuze doel van de Wereldbank is tweeledig: het beperken van het deel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft tot 3% in 2030 en het verhogen van de inkomens van de armste 40% van de bevolking in ieder land. De focus van de Wereldbank ligt hierbij op ontwikkeling op het gebied van infrastructuur. De Wereldbank verstrekt hiervoor financieringen, investeringen, garanties en donaties. Het gaat in 2018 naar verwachting om een bedrag van 67 mi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De Wereldbank: doelstelling en frauderisico

2. Ontwikkeling aanpak fraude en corruptie

3. De procedure

3.1. Onderzoek, bewijs en tijdelijke maatregelen

3.2. Opleggen van sancties

3.3. Schikkingen

3.4. Het sanctiearsenaal

4. De sanctionering in de praktijk

4.1. Worldbank v. Dutchmed B.V.: omkoping medewerker Wereldbank

4.2. Worldbank v. M/S Janata Traders: obstructie onderzoek Wereldbank

4.3. Onterechte vermelding opvolger op sanctielijst

4.4. Worldbank v. Sediver S.A.S.: terugvordering en (voorwaardelijke) uitsluiting

4.5. Worldbank v. Africa Railways Logistics Limited: beperkte duur uitsluiting

4.6. Worldbank v. Oberthur Technologies SA: uitsluiting

5. Preventie, samenwerking en bestrijding interne fraude

6. Kritiek op de werkwijze van de Wereldbank

6.1. Kritiek op de uitvoering van de projecten

6.2. Kritiek op de procedure

7. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Bijleveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15346

Verder in 2018 nr.5/6

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het laatste dubbelnummer van Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming van 2018, het jaar waarin het Nederlandse OM voor een recordbedrag van € 775 miljoen s...

 De accountant(sorganisatie): een poortwachter die zich onvoldoende bewijst

1. Over accountants en fraude: normatief kader Het verzoek van de redactie aan ondergetekende was iets te schrijven over corruptiebestrijding. In een tijdschrift dat vooral wordt gelezen door juri...

 Corruptiebestrijding door de Wereldbank

1. De Wereldbank: doelstelling en frauderisico In 2019 viert de Wereldbank haar 75e verjaardag. Hoewel dat voldoende aanleiding geeft om de successen van de Wereldbank te bespreken, zal in deze bij...

 De AVG en e-discovery bij feitenonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden door advocaten

en opbouwOndernemingen schakelen bij aanwijzingen van onregelmatigheden vaak advocaten in voor een feitenonderzoek. Een onderdeel daarvan is e-discovery: een samenstel van gegevensverw...

 Gehoorzamen of boeten. Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder in het algemeen bestuursrecht

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nade...