Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 5/6

Actualiteiten

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Jurisprudentie

Rechtbank Overijssel 10 september 2018,
ECLI:NL:RBOVE:2018:3253

Een bedrijf uit Kampen is door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van het handelen in strijd met art. 3.17 Arbeidsomstandighedenbesluit. Het bedrijf bouwt en verkoopt zwaar transportmateriaal, waaronder opleggers. Op 17 maart 2016 heeft in de werkplaats van het bedrijf een ongeval plaatsgevonden. Kort voor het ongeval was een aantal medewerkers, waaronder het slachtoffer, aan het werk aan de nek van een oplegger (waarmee de oplegger aan een trekker wordt gekoppeld). Tijdens die werkzaamheden werd de nek van de oplegger ondersteund door een stut. De stut moest op een gegeven moment worden verwijderd voor de montage van de linker cilinder van de oplegger. Daartoe moest de nek van de oplegger in een lagere stand worden gebracht. In die stan...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Rechtbank Overijssel 10 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3253

Rechtbank Oost-Brabant 15 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5126

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5429 en ECLI:NL:RBOBR:2018:5430

Economisch strafrecht: milieu

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8602

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3500, ECLI:NL:GHSHE:2018:3499 en ECLI:NL:GHSHE:2018:3495

Overig

Financieel strafrecht

Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 19 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6732

Rechtbank Noord-Nederland 19 oktober 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4195

Fiscaal sanctierecht

Jurisprudentie

Hoge Raad 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2041

Hoge Raad 12 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1895

Ontneming

Jurisprudentie

Hoge Raad 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1680

Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1768

Hoge Raad 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1947

Toezichthouders

Nieuws

AFM publiceert nieuwe leidraad over herziene Wwft

Jurisprudentie

CBb 4 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:444

CBb 28 augustus 2018, ECLI:NL:CBB:2018:403

CBb 14 augustus 2018, ECLI:NL:CBB:2018:400 en 401

Jurisprudentie

Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam 18 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8284

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 26 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3293 en ECLI:NL:RBROT: 2018:3294, 6 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7319

Kortgeding Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12722

Witwassen

Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Nederland 25 juni 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2476

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1069

Hoge Raad 4 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1423

Hoge Raad 11 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1533

Overige actualiteiten

Nieuwe specifieke leidraden Wwft BFT

ING-schikking

Internationaal & vooruitblik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15349

Verder in 2018 nr.5/6

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het laatste dubbelnummer van Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming van 2018, het jaar waarin het Nederlandse OM voor een recordbedrag van € 775 miljoen s...

 De accountant(sorganisatie): een poortwachter die zich onvoldoende bewijst

1. Over accountants en fraude: normatief kader Het verzoek van de redactie aan ondergetekende was iets te schrijven over corruptiebestrijding. In een tijdschrift dat vooral wordt gelezen door juri...

 Corruptiebestrijding door de Wereldbank

1. De Wereldbank: doelstelling en frauderisico In 2019 viert de Wereldbank haar 75e verjaardag. Hoewel dat voldoende aanleiding geeft om de successen van de Wereldbank te bespreken, zal in deze bij...

 De AVG en e-discovery bij feitenonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden door advocaten

en opbouwOndernemingen schakelen bij aanwijzingen van onregelmatigheden vaak advocaten in voor een feitenonderzoek. Een onderdeel daarvan is e-discovery: een samenstel van gegevensverw...

 Gehoorzamen of boeten. Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder in het algemeen bestuursrecht

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nade...