Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 2

Fiscale kroniek 2018

mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Tradities moeten in ere worden gehouden, in ieder geval die van de fiscale kroniek van het afgelopen jaar. In deze bijdrage willen wij ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, beleid en jurisprudentie op het agro-fiscale vlak.Deze kroniek is een uitgewerkte weergave van de bijdrage van Verduijn aan de Actualiteitendag van het Instituut voor Agrarisch Recht op 11 januari 2019 op Papendal, Arnhem.Achtereenvolgens zal worden ingegaan op:1. Wetgeving, de belastingplannen voor 2019 en volgende2. Beleid, waaronder het nieuwe Besluit landbouwproblematiek3. Jurisprudentie

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wetgeving; belastingplannen voor 2019 e.v.[2]

2. Beleid, o.a. het nieuwe Besluit landbouwproblematiek

2.1. Besluit landbouwproblematiek

2.2. Beleid m.b.t. fosfaatrechten

2.3. Beleid m.b.t. lopende afschrijving dierrechten

2.4. Overeenstemming over fiscale verwerking vergoedingen Tennet voor hoogspanningsmasten

3. Jurisprudentie

4. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15351

Verder in 2019 nr.2

 Vereenvoudiging en professionalisering in pachtzaken

Juridische procedures hebben in de loop der tijd flinke veranderingen ondergaan. Waar het vroeger veelal een papieren strijd was tussen juristen, ligt de nadruk tegenwoordig meer op materiële ...

 Fiscale kroniek 2018

Tradities moeten in ere worden gehouden, in ieder geval die van de fiscale kroniek van het afgelopen jaar. In deze bijdrage willen wij ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, be...

 De meerwaardeclausule uit balans

Landbouwbedrijven worden vaak aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Op deze wijze is de opvolger in staat om de overnamesom te financieren. ...

 Mag een consument een gekocht paard wel gedurende zes maanden in de mond kijken?

Wanneer kan een consument bij de aankoop van een paard een beroep doen op het wettelijk vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW en wanneer verzet de aard van de zaak of de aard van het gebrek zich hier...