Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 2

De meerwaardeclausule uit balans

mr. N. Bouwman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Landbouwbedrijven worden vaak aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Op deze wijze is de opvolger in staat om de overnamesom te financieren. Dit heeft tot gevolg dat de opvolger eigenaar wordt van een waardevol bedrijf tegen een relatief geringe prijs. De familieleden die het bedrijf niet overnemen, hebben dit voordeel niet. Vaak wordt daarom afgesproken dat bij een latere verkoop van het bedrijf, of een deel daarvan, de opvolger het verschil tussen de door hem gerealiseerde verkoopwaarde en de lagere verkrijgingswaarde met ouders of andere familieleden moet afrekenen. Die na-afrekenverplichting is vrijwel altijd gebonden aan een bepaalde termijn, vaak zo’n 15 jaar. De contractsbepaling waarin het voorgaande is geregeld noemt men vaak een ‘meerwaardeclausule’.[2] In dit artikel staat de vraag centraal of een tijdelijke meerwaardeclausule nog aansluit bij de huidige tijd waarin agrarische bedrijven steeds meer waard worden en het al lang niet meer vanzelfsprekend is dat het bedrijf na overname ook in de familie blijft.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Enkele trends en ontwikkelingen

2. Reden meerwaardeclausule

3. Legitieme portie en fiscale consequenties

4. Formulering: de praktijk

5. Nog van deze tijd?

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N. Bouwman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15352

Verder in 2019 nr.2

 Vereenvoudiging en professionalisering in pachtzaken

Juridische procedures hebben in de loop der tijd flinke veranderingen ondergaan. Waar het vroeger veelal een papieren strijd was tussen juristen, ligt de nadruk tegenwoordig meer op materiële ...

 Fiscale kroniek 2018

Tradities moeten in ere worden gehouden, in ieder geval die van de fiscale kroniek van het afgelopen jaar. In deze bijdrage willen wij ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, be...

 De meerwaardeclausule uit balans

Landbouwbedrijven worden vaak aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Op deze wijze is de opvolger in staat om de overnamesom te financieren. ...

 Mag een consument een gekocht paard wel gedurende zes maanden in de mond kijken?

Wanneer kan een consument bij de aankoop van een paard een beroep doen op het wettelijk vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW en wanneer verzet de aard van de zaak of de aard van het gebrek zich hier...