Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 2

Pacht - Centrale Grondkamer , 14 juni 2018 (TvAR 2019/5966)

B. Nijman

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. H.K.C. Roelofsen)

Met noot B. Nijman

Beëindigingsbeding. Reguliere pachtovereenkomst. GP 11.785

[Burgerlijk Wetboek, art.7:367, art. 7:399]

Beroep tegen schrapping van een beëindigingsbeding in een reguliere pachtovereenkomst faalt.

Beschikking

in de zaak van:

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Trynwâlden gevestigd te Oenkerk

-hierna te noemen: verpachter-

gemachtigde:

C.N. Hagoort

-tegen-

Praktijkboerderij Oenkerk

gevestigd te Oenkerk,

-hierna te noemen: pachter-

niet verschenen

Het geding in eerste aanleg

Bij beschikking van 8 januari 2018, verzonden op 9 januari 2018, heeft de Grondkamer Noord de reguliere pachtovereenkomst tussen partijen goedgekeurd onder schrapping van de bijzondere voorwaarde onder artikel 5...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Beëindigingsbeding. Reguliere pachtovereenkomst. GP 11.785

Beschikking

Het geding in eerste aanleg

Het geding in hoger beroep

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Slotsom

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
B. Nijman
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15356

Verder in 2019 nr.2

 Vereenvoudiging en professionalisering in pachtzaken

Juridische procedures hebben in de loop der tijd flinke veranderingen ondergaan. Waar het vroeger veelal een papieren strijd was tussen juristen, ligt de nadruk tegenwoordig meer op materiële ...

 Fiscale kroniek 2018

Tradities moeten in ere worden gehouden, in ieder geval die van de fiscale kroniek van het afgelopen jaar. In deze bijdrage willen wij ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, be...

 De meerwaardeclausule uit balans

Landbouwbedrijven worden vaak aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Op deze wijze is de opvolger in staat om de overnamesom te financieren. ...

 Mag een consument een gekocht paard wel gedurende zes maanden in de mond kijken?

Wanneer kan een consument bij de aankoop van een paard een beroep doen op het wettelijk vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW en wanneer verzet de aard van de zaak of de aard van het gebrek zich hier...