Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 2

Zakelijke rechten - Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9846 (Waterschap Zuiderzeeland) (TvAR 2019/5967)

H.J.F. Clifford

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. I.F. Clement, B.J.H. Hofstee en J. Smit)

Met noot H.J.F. Clifford

Verjaring

[Burgerlijk Wetboek, art. 3:99, art. 3:105, art. 3:107, art. 3:108, art. 3:306, art. 3:313, art. 3:314, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 150]

Het gebruiken van een strook grond als landbouwgrond leidde in deze zaak niet tot (ondubbelzinnig) bezit. Een dergelijk gebruik kan ook duiden op huur, pacht of bruikleen. Aan het bezitsvereiste is niet voldaan, het beroep op (verkrijgende en bevrijdende) verjaring slaagt niet.

arrest van 13 november 2018

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [A] ,

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna: [appellant],

advocaat: mr. E. Wijnne-Oosterhoff, kantoorhoudend te Zwolle,

tegen

Waterschap Zuiderzeeland,

gevestigd te Lelystad,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: het Waterschap,

advocaat...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Verjaring

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De beoordeling van de grieven en de vordering

5 De slotsom

6 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
H.J.F. Clifford
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:9846
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15357

Verder in 2019 nr.2

 Vereenvoudiging en professionalisering in pachtzaken

Juridische procedures hebben in de loop der tijd flinke veranderingen ondergaan. Waar het vroeger veelal een papieren strijd was tussen juristen, ligt de nadruk tegenwoordig meer op materiële ...

 Fiscale kroniek 2018

Tradities moeten in ere worden gehouden, in ieder geval die van de fiscale kroniek van het afgelopen jaar. In deze bijdrage willen wij ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, be...

 De meerwaardeclausule uit balans

Landbouwbedrijven worden vaak aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Op deze wijze is de opvolger in staat om de overnamesom te financieren. ...

 Mag een consument een gekocht paard wel gedurende zes maanden in de mond kijken?

Wanneer kan een consument bij de aankoop van een paard een beroep doen op het wettelijk vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW en wanneer verzet de aard van de zaak of de aard van het gebrek zich hier...