Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 1

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationaal

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II)

Op 27 december 2018 is de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten gepubliceerd. Dit wetsvoorstel implementeert richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PSD II). PSD II omvat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van zijn voorganger, Richtlijn 2007/64/EG (PSD I). De reikwijdte van de richtlijn is vergroot, de lijst met betaaldiensten waar de richtlijn betrekking op heeft is uitgebreid, er zijn nieuwe vergunningseisen bijgekomen en bestaande bepalingen zijn in meer detail uitgewerkt. De Implementatiewet herziene Richtlijn betaaldiensten treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artik...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationaal

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II)

Inwerkingtreding Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie art. 1 richtlijn elektronische handel)

Inwerkingtreding Wet handhaving consumentenbescherming

Nieuwe Commissievoorstellen voorkoming verspreiding terroristische onlinecontent

EU

Versterking Agentschap eu-LISA

Adequaatheidsbesluit Japan

Nieuwe Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
Onder redactie van mr. H.W. Roerdink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15380

Verder in 2019 nr.1

 Redactioneel - euh-Privacy?

Dat dit jaar belangrijk gaat worden voor de komende periode in de EU mag wel duidelijk zijn. Het Britse Parlement drijft langzaam maar vastberaden nog verder weg van het Europese vasteland, terwijl...

 Over the top: Het voorstel voor de Europese e-Privacyverordening (het vervolg) - Hatch: “How do you sustain a business model in which users don’t pay for your service?” Zuckerberg: “Senator, we run ads” *smiles*2

Het voorstel voor de e-Privacyverordening (EPV, in het Engels EPR[3]) werd in januari 2017 door de Europese Commissie gepubliceerd. De gedachte was dat de EPV in het kielzog van de Algemene Verorde...

 Een vooruitblik: De cookieregels in het voorstel voor de e-Privacy Verordening

De Algemene verordening gegevensbescherming[2] (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing werd, betekende een eerste belangrijke stap in de richting van uniforme regelgeving voor gegevens...

 ePrivacy verordening – Europa op de goede weg? - Opinie

Op 10 januari 2017 is door de Europese Commissie een eerste voorstel gepubliceerd van de ePrivacy verordening[2] (‘Verordening’), ter vervanging van de gelijknamige richtlijn uit 2002 die laatsteli...