Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 1

ePrivacy verordening – Europa op de goede weg? - Opinie

mr. F.C.M. Leentfaar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 10 januari 2017 is door de Europese Commissie een eerste voorstel gepubliceerd van de ePrivacy verordening2 (‘Verordening’), ter vervanging van de gelijknamige richtlijn uit 2002 die laatstelijk is aangepast in 2009 (‘Richtlijn’). De ePrivacy Verordening beoogt de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen en rechtspersonen te beschermen bij de beschikbaarstelling en het gebruik van elektronische communicatiediensten, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van communicatie.

De verordening bevat in tegenstelling tot de Richtlijn ook regels voor zogenoemde aanbieders van ‘over-the-top’ diensten, content of communicatie. Hiermee wordt bedoeld diensten, content of communicatie die rechtstreeks aan eindgebruikers wordt geleverd, zonder verdere inmenging van bijvoorbeeld een internet serviceprovider, anders dan in het kader van de enkele doorgifte van de communicatie. V...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Cookies en andere technologieën

2. Direct marketing

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F.C.M. Leentfaar1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15377

Verder in 2019 nr.1

 Redactioneel - euh-Privacy?

Dat dit jaar belangrijk gaat worden voor de komende periode in de EU mag wel duidelijk zijn. Het Britse Parlement drijft langzaam maar vastberaden nog verder weg van het Europese vasteland, terwijl...

 Over the top: Het voorstel voor de Europese e-Privacyverordening (het vervolg) - Hatch: “How do you sustain a business model in which users don’t pay for your service?” Zuckerberg: “Senator, we run ads” *smiles*2

Het voorstel voor de e-Privacyverordening (EPV, in het Engels EPR[3]) werd in januari 2017 door de Europese Commissie gepubliceerd. De gedachte was dat de EPV in het kielzog van de Algemene Verorde...

 Een vooruitblik: De cookieregels in het voorstel voor de e-Privacy Verordening

De Algemene verordening gegevensbescherming[2] (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing werd, betekende een eerste belangrijke stap in de richting van uniforme regelgeving voor gegevens...

 ePrivacy verordening – Europa op de goede weg? - Opinie

Op 10 januari 2017 is door de Europese Commissie een eerste voorstel gepubliceerd van de ePrivacy verordening[2] (‘Verordening’), ter vervanging van de gelijknamige richtlijn uit 2002 die laatsteli...