Tijdschrift voor Internetrecht

2019 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
prof. mr. A.R. Lodder
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. Kamphorst
mr. K. Konings

Inleiding

Redactioneel - euh-Privacy?

mr. M.T.M.H. Peeters1

Dat dit jaar belangrijk gaat worden voor de komende periode in de EU mag wel duidelijk zijn. Het Britse Parlement drijft langzaam maar vastberaden nog verder weg van het Europese vasteland, terwijl May ijverig met haar ‘deal’ het koninkrijk voor anker probeert te leggen. Maar in het geweld van het Britse vertrek is het gemakkelijk te vergeten dat we dit jaar ook naar de stembus mogen om een nieuw Europees Parlement (EP) te kiezen, met een volgende politieke verschuiving als resultaat. Dat gaat gevolgen hebben voor lopende dossiers, zoals de e-Priva... ...lees meer

Artikel

Over the top: Het voorstel voor de Europese e-Privacyverordening (het vervo...

mr. H.W. Roerdink1

Het voorstel voor de e-Privacyverordening (EPV, in het Engels EPR[3]) werd in januari 2017 door de Europese Commissie gepubliceerd. De gedachte was dat de EPV in het kielzog van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 van toepassing zou zijn. Als verwacht, bleek dat een te optimistische doelstelling. Er heerste grote verdeeldheid binnen het Europees Parlement, er werden meer dan 800 amendementen ingediend, de EPV had geen prioriteit voor de Raad en de onderhandelingen zaten muurvast. Tot op heden is er dan ook nog geen definitieve tekst. Ook leek de drang om de ... abonneren of dit artikel kopen.

Een vooruitblik: De cookieregels in het voorstel voor de e-Privacy Verordening

mr. N. Wolters Ruckert en mr. T. Abdul-Aliyeva1

De Algemene verordening gegevensbescherming[2] (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing werd, betekende een eerste belangrijke stap in de richting van uniforme regelgeving voor gegevensbescherming. De volgende stap is de e-Privacy Verordening (ePV).[3] Om de regelgeving rondom e-privacy te laten aansluiten op de AVG publiceerde de Europese Commissie op 10 januari 2017 het eerste voorstel voor een ePV. Lange tijd was de verwachting dat de AVG en de ePV gelijktijdig van toepassing zouden worden. Dat is, kunnen we vaststellen, niet gelukt. Sterker nog, de onderhandeling... abonneren of dit artikel kopen.

ePrivacy verordening – Europa op de goede weg? - Opinie

mr. F.C.M. Leentfaar1

Op 10 januari 2017 is door de Europese Commissie een eerste voorstel gepubliceerd van de ePrivacy verordening[2] (‘Verordening’), ter vervanging van de gelijknamige richtlijn uit 2002 die laatstelijk is aangepast in 2009 (‘Richtlijn’). De ePrivacy Verordening beoogt de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen en rechtspersonen te beschermen bij de beschikbaarstelling en het gebruik van elektronische communicatiediensten, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van communicatie. ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De pers en privacy. Hoe verhoudt de AVG zich tot het juridisch kader voor de...

mr. S.I. van Harten1

Sytse Oudkerk, de partner van Dionne Stax, heeft onlangs een kort geding aangespannen tegen mediabedrijf Sanoma, de uitgeefster van het tijdschrift Story. Fotografen van het tijdschrift hoopten een romantische foto van Stax en Oudkerk te kunnen maken op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Om een foto van het koppel zeker te stellen, zochten de fotografen Oudkerk op in de buurt van zijn woning en werk. Het maken van een mooie foto van het koppel schoot er echter bij in: Oudkerk was niet bij de finish van Stax aanwezig. Het tijdsch... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink1

NationaalImplementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II) Op 27 december 2018 is de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten gepubliceerd. Dit wetsvoorstel implementeert richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PSD II). PSD II omvat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van zijn voorganger, Richtli... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt 1

Nederland keurt nieuwe versie EU-auteursrechtrichtlijn af Een tiental EU-lidstaten, waaronder Nederland en België, hebben een nieuwe concept van de EU-auteursrechtrichtlijn afgekeurd. Het gaat de lidstaten vooral om de artikelen die gaan over ‘linkbelasting’ en het instellen van ‘uploadfilters’. De linkbelasting is een afdrachtverplichting indien bij een link ook tekst wordt opgenomen van de gelinkte tekst. Met uploadfilters zouden hostingbedrijven preventief op auteursrechtinbreuk moeten scannen.Bron: https://juliareda.eu/2019/01/copyright-hits_wall/ Aller... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij1. Rechtbank Gelderland 6 november 2018 (zich aandienen als geneesmiddel), ECLI:NL:RBGEL:2018:4857Bestuursrecht , Google, zoektermen, zich aandienen als geneesmiddel, reclame, art. 84 GeneesmiddelenwetBezwaar tegen opgelegde boetes wegens overtreding Geneesmiddelenwet. In casu dienen de producten zich als geneesmiddelen aan door het intypen van medische zoektermen, zoals leveraandoening, leververvetting, gewrichtsklachten.Door het intypen van medische zoektermen in Google wo... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS