Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 1

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt 1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nederland keurt nieuwe versie EU-auteursrechtrichtlijn af

Een tiental EU-lidstaten, waaronder Nederland en België, hebben een nieuwe concept van de EU-auteursrechtrichtlijn afgekeurd. Het gaat de lidstaten vooral om de artikelen die gaan over ‘linkbelasting’ en het instellen van ‘uploadfilters’. De linkbelasting is een afdrachtverplichting indien bij een link ook tekst wordt opgenomen van de gelinkte tekst. Met uploadfilters zouden hostingbedrijven preventief op auteursrechtinbreuk moeten scannen.

Bron:

https://juliareda.eu/2019/01/copyright-hits_wall/

Allereerste boete datalek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voor het eerst een boete opgelegd inzake een datalek. Taxibedrijf Uber liet na een datalek te melden, waarvoor de AP een boete van 600.000 euro oplegde. Voor de AP speelde ernst en de verwijtbaarheid van het lek een belangrijke rol. ‘Uber heeft het lek willens en wetens verzwegen’, aldus AP. Wereldwijd werden ruim 57 miljo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nederland keurt nieuwe versie EU-auteursrechtrichtlijn af

Allereerste boete datalek

ACM onderzoekt prijsafspraken webwinkels

e-Commerce trends

Nederlanders dol op pulpnieuws

Internetoplichting en arrestaties

China verbiedt ruim 9.000 apps

Frankrijk legt ‘digitaks’ op aan techreuzen

Wifitracking alleen bij hoge uitzondering

WTO-besprekingen over e-commerce

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
Onder redactie van mr. P.G. van der Putt 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15381

Verder in 2019 nr.1

 Redactioneel - euh-Privacy?

Dat dit jaar belangrijk gaat worden voor de komende periode in de EU mag wel duidelijk zijn. Het Britse Parlement drijft langzaam maar vastberaden nog verder weg van het Europese vasteland, terwijl...

 Over the top: Het voorstel voor de Europese e-Privacyverordening (het vervolg) - Hatch: “How do you sustain a business model in which users don’t pay for your service?” Zuckerberg: “Senator, we run ads” *smiles*2

Het voorstel voor de e-Privacyverordening (EPV, in het Engels EPR[3]) werd in januari 2017 door de Europese Commissie gepubliceerd. De gedachte was dat de EPV in het kielzog van de Algemene Verorde...

 Een vooruitblik: De cookieregels in het voorstel voor de e-Privacy Verordening

De Algemene verordening gegevensbescherming[2] (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing werd, betekende een eerste belangrijke stap in de richting van uniforme regelgeving voor gegevens...

 ePrivacy verordening – Europa op de goede weg? - Opinie

Op 10 januari 2017 is door de Europese Commissie een eerste voorstel gepubliceerd van de ePrivacy verordening[2] (‘Verordening’), ter vervanging van de gelijknamige richtlijn uit 2002 die laatsteli...