Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 2

Overzicht rechtspraak februari en maart 2019

mr. J. Wind

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het aantal voor deze rubriek relevante (gepubliceerde) uitspraken in de maanden februari en maart is beperkt (geweest). Daardoor bestaat er ruimte om de integrale tekst van het arrest van de Hoge Raad van 31 december 1909 op te nemen. In dat arrest heeft de Hoge Raad zich voor het eerst uitgelaten over (de consequenties van) het fixatiebeginsel. In latere arresten/uitspraken wordt naar voornoemd arrest verwezen en wordt, op grond van de casus, een ‘aangepaste’ uitleg daarvan gegeven. De in het arrest van 1909 weergegeven redenering is nog steeds relevant en kennisname daarvan kan tot een beter/verhelderend inzicht leiden.

Hooge Raad der Nederlanden1 Arrest van 31 december 1909

Voorzitter: Mr. Eijssell.

Raden: Mrs. Jhr. Laman Trip, Jhr. Van Teijlingen, Jhr. De Savornin Lohman, Karsten, Gratama, en Loder

A.M.F. Op den Ende, wed. van J...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

De Procureur-Generaal nam de volgende conclusie:

De beslissing luidt:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15495

Verder in 2019 nr.2

 Brexit: The view of an English insolvency lawyer

I write this article at the beginning of February, only seven weeks from when the United Kingdom will leave the European Union (unless something happens in the meantime). As an insolvency lawyer, I...

 Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het...

 Overzicht rechtspraak februari en maart 2019

Het aantal voor deze rubriek relevante (gepubliceerde) uitspraken in de maanden februari en maart is beperkt (geweest). Daardoor bestaat er ruimte om de integrale tekst van het arrest van de Hoge R...