Tijdschrift voor Curatoren

2019 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. J. Wind

Redactie

mr. E. ten Berge
mr. M. H. Boersen
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. S.A.H.J. Warringa

Vaste medewerkers

mr. M. M. Dellebeke
mr. A. Gras
mr. J. L. van den Heuvel
mr. K. van Overloop
mr. R. Wijn

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

Artikel

Brexit: The view of an English insolvency lawyer

Stewart Perry1

I write this article at the beginning of February, only seven weeks from when the United Kingdom will leave the European Union (unless something happens in the meantime). As an insolvency lawyer, I am probably one of the few people who could benefit from the economic catastrophe that will befall the United Kingdom on a no deal Brexit, and even I do not want that to happen. So, unless the laughable collection of inept individuals that presently govern this once great country find a collective brain cell between them and delay or repeal Brexit, we are as a nation stuck with an impending ec... abonneren of dit artikel kopen.

Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

mr. dr. Mechteld van der Vleuten, mr. Yvonne van Ballegooijen enmr. Annoeska Pals-Rubbens1

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het goed om oog te hebben voor de specifieke regels omtrent het appartementsrecht en de bijbehorende Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit artikel geeft handvatten hoe om te gaan met een appartementsrecht in de boedel van de failliet, zodat de curator weet waar hij of zij rekening mee moet houden. Na een toelichting op het appartementsrecht volgt een toelichting op de besluitvorming binnen de VvE. Verv... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak februari en maart 2019

mr. J. Wind

Het aantal voor deze rubriek relevante (gepubliceerde) uitspraken in de maanden februari en maart is beperkt (geweest). Daardoor bestaat er ruimte om de integrale tekst van het arrest van de Hoge Raad van 31 december 1909 op te nemen. In dat arrest heeft de Hoge Raad zich voor het eerst uitgelaten over (de consequenties van) het fixatiebeginsel. In latere arresten/uitspraken wordt naar voornoemd arrest verwezen en wordt, op grond van de casus, een ‘aangepaste’ uitleg daarvan gegeven. De in het arrest van 1909 weergegeven redenering is nog steeds relevant en kennisname daarvan kan tot een... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Zekerheidsstelling voor proceskosten: art. 224 Rv is van toepassing in de ver...

mr. L. Krieckaert1

In het hiervoor vermelde arrest heeft de Hoge Raad een incidentele vordering tot zekerheidsstelling voor proceskosten ex art. 224 Rv (vreemdelingencautie) beoordeeld, door de curator ingesteld tegen een belanghebbende in de zin van art. 10 Fw. De Hoge Raad oordeelt – op dit punt contrair aan de conclusie van A-G Timmerman[2] – dat zekerheid kan worden verlangd omdat mede gelet op de strekking van art. 224 Rv ‘moet worden aangenomen dat de bepaling van overeenkomstige toepassing is indien een derde op de voet van artikel 10 Fw ... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Hof van Justitie 6 februari 2019, ECLI:EU:2019:96 (Rosbeek q.q....

mr. H. De Coninck-Smolders en mr. J.L. van den Heuvel1

In dit arrest heeft het Hof van Justitie in antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad geoordeeld dat de Peeters/Gatzen-vordering valt onder de werkingssfeer van Brussel I[2] ook wel de EEX-Verordening (‘Brussel I’) en niet onder de werkingssfeer van de Insolventieverordening.[3] Dit betekent dat een curator in bepaalde gevallen een Peeters/Gatzen-vordering aan een andere EU-rechter dan de Nederlandse zal moeten voorleggen. 1. De Peeters/Gatzen-vordering Ter opfrissing van het geheugen[4]: de Peeters/Gatzen-vordering betreft een vordering tot scha... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS