Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 2

Zekerheidsstelling voor proceskosten: art. 224 Rv is van toepassing in de verzetprocedure van art. 10 Fw - Annotatie bij arrest Hoge Raad d.d. 11 januari 2019 ( ECLI:NL:HR:2019:36 )

mr. L. Krieckaert1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het hiervoor vermelde arrest heeft de Hoge Raad een incidentele vordering tot zekerheidsstelling voor proceskosten ex art. 224 Rv (vreemdelingencautie) beoordeeld, door de curator ingesteld tegen een belanghebbende in de zin van art. 10 Fw. De Hoge Raad oordeelt – op dit punt contrair aan de conclusie van A-G Timmerman2 – dat zekerheid kan worden verlangd omdat mede gelet op de strekking van art. 224 Rv ‘moet worden aangenomen dat de bepaling van overeenkomstige toepassing is indien een derde op de voet van artikel 10 Fw in verzet komt tegen de faillietverklaring van een andere (rechts)persoon’ (r.o. 3.3.4).

2. Procedures in feitelijke instanties

In het faillissement van LCG Canada Financial Products 1 B.V. (‘LCG Canada’)is mr. Dekker benoemd tot curator. LCG Canada behoort tot het grotendeels gefailleerde Lips-concern, veelal bestaande uit vastgoedvennootschappen en ooit...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Procedures in feitelijke instanties

3. Cassatieprocedure

4. Kostenveroordelingen in procedures na verzoeken ex art. 69 Fw

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. L. Krieckaert1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2019:36
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15493

Verder in 2019 nr.2

 Brexit: The view of an English insolvency lawyer

I write this article at the beginning of February, only seven weeks from when the United Kingdom will leave the European Union (unless something happens in the meantime). As an insolvency lawyer, I...

 Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het...

 Overzicht rechtspraak februari en maart 2019

Het aantal voor deze rubriek relevante (gepubliceerde) uitspraken in de maanden februari en maart is beperkt (geweest). Daardoor bestaat er ruimte om de integrale tekst van het arrest van de Hoge R...