Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 2

Annotatie - Hof van Justitie 6 februari 2019, ECLI:EU:2019:96 (Rosbeek q.q./ BNP Paribas Fortis NV)

mr. H. De Coninck-Smolders en mr. J.L. van den Heuvel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit arrest heeft het Hof van Justitie in antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad geoordeeld dat de Peeters/Gatzen-vordering valt onder de werkingssfeer van Brussel I2 ook wel de EEX-Verordening (‘Brussel I’) en niet onder de werkingssfeer van de Insolventieverordening.3 Dit betekent dat een curator in bepaalde gevallen een Peeters/Gatzen-vordering aan een andere EU-rechter dan de Nederlandse zal moeten voorleggen.

1. De Peeters/Gatzen-vordering

Ter opfrissing van het geheugen4 : de Peeters/Gatzen-vordering betreft een vordering tot schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad tegen een derde die bij de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde betrokken was, ook al kwam een dergelijke vordering niet aan de gefailleerde zelf toe. Het is daarbij niet de vordering zelf die aan de boedel toekomt, die komt namelijk toe aan de gezamenlijke schuldeisers. De opbrengst van de vordering valt echter wél i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De Peeters/Gatzen-vordering

2. De feiten en het procesverloop

3. De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen

4. Beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof van Justitie

5. Bespiegelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. H. De Coninck-Smolders en mr. J.L. van den Heuvel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15494

Verder in 2019 nr.2

 Brexit: The view of an English insolvency lawyer

I write this article at the beginning of February, only seven weeks from when the United Kingdom will leave the European Union (unless something happens in the meantime). As an insolvency lawyer, I...

 Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het...

 Overzicht rechtspraak februari en maart 2019

Het aantal voor deze rubriek relevante (gepubliceerde) uitspraken in de maanden februari en maart is beperkt (geweest). Daardoor bestaat er ruimte om de integrale tekst van het arrest van de Hoge R...