Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 4

Wanneer vormt steun voor natuurbeheerders staatssteun?

mr. dr. A.D.L. Knook1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van staatssteun is op grond van art. 107 lid 1 VWEU sprake indien een overheid - in welke vorm dan ook - een financieel voordeel verleent aan een onderneming. Volgens vaste jurisprudentie sinds het Höfner-arrest uit 1991 vormt elke entiteit die een economische activiteit uitoefent een onderneming in de zin van het staatssteunrecht, ongeacht de rechtsvorm van de entiteit en de wijze waarop deze wordt gefinancierd.2 Ook verenigingen of stichtingen kunnen bijvoorbeeld als onderneming in de zin van het staatssteunrecht worden gezien. Evenmin is het al dan niet hebben van een winstoogmerk bepalend.3 Zelfs een onderdeel van de overheid kan onder het begrip ‘onderneming’ vallen4 , zoals ook volgt uit de Wet Markt en Overheid.

In dit artikel staat centraal de vraag in hoeverre terreinbeherende organisaties (hierna: TBO’s) of andere natuurbeheerders als ondernemingen kunnen worden beschouwd in de zin van art. 107 lid 1 VWEU, of b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

Het PNB-arrest

3. Het Getafe-arrest

4. De gevolgen van PNB en Getafe

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. A.D.L. Knook1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15497

Verder in 2019 nr.4

 Windboeren

Het kan niemand ontgaan zijn dat er op veel locaties in den lande in de afgelopen jaren veel nieuwe windmolens zijn gebouwd. Maar als we in ogenschouw nemen hoeveel nieuwe windparken er op dit mome...

 Wanneer vormt steun voor natuurbeheerders staatssteun?

Van staatssteun is op grond van art. 107 lid 1 VWEU sprake indien een overheid - in welke vorm dan ook - een financieel voordeel verleent aan een onderneming. Volgens vaste jurisprudent...

 Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?

Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. In 2017 waren er 35 miljoen leghennen (ouder dan 18 weken). In 2017 lag de gemiddelde eiproductie in Nederland rond de 300 ei...