Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 4

Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?

mr. G.J.M. de Jager1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. In 2017 waren er 35 miljoen leghennen (ouder dan 18 weken). In 2017 lag de gemiddelde eiproductie in Nederland rond de 300 eieren per jaar per leghen. Nederland produceert gemiddeld 10,5 miljard eieren per jaar.

Het aantreffen van fipronil in eieren deed in de zomer van 2017 (en ver daarna) de pluimveesector op haar grondvesten schudden. In dit artikel zal stilgestaan worden bij de crisis zelf, wat fipronil is, welke betekenis het heeft in de landbouw in brede zin en zal beschreven worden waar we nu, twee jaar na dato staan. In dat verband zal aandacht worden besteed aan het rapport en de daarin gedane aanbevelingen van mr. W. Sorgdrager ‘Onderzoek fipronil in eieren’ van juni 2018.2 Opvallend is overigens dat er relatief weinig is geprocedeerd over door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) jegens bedrijven genomen beslissingen.

2. De crisis

<...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De crisis

3. Fipronil in de landbouw

4. Welke (algemene) verplichtingen rusten op pluimveehouders en verwerkende bedrijven?

5. Handhaving – privaat- en publiekrechtelijk

6. De maatregel van de NVWA

7. Meetonzekerheid

8. Mest

9. Ruimen van dieren

10. Sorgdrager

11. Laatste ontwikkelingen – eerste kwartaal 2019

12. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.J.M. de Jager1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15498

Verder in 2019 nr.4

 Windboeren

Het kan niemand ontgaan zijn dat er op veel locaties in den lande in de afgelopen jaren veel nieuwe windmolens zijn gebouwd. Maar als we in ogenschouw nemen hoeveel nieuwe windparken er op dit mome...

 Wanneer vormt steun voor natuurbeheerders staatssteun?

Van staatssteun is op grond van art. 107 lid 1 VWEU sprake indien een overheid - in welke vorm dan ook - een financieel voordeel verleent aan een onderneming. Volgens vaste jurisprudent...

 Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?

Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. In 2017 waren er 35 miljoen leghennen (ouder dan 18 weken). In 2017 lag de gemiddelde eiproductie in Nederland rond de 300 ei...