Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 4

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:644 (Nederweert) (TvAR 2019/5980)

P.P.A. Bodden

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. J. Kramer, F.D. van Heijningen en E.A. Minderhoud)

Met noot P.P.A. Bodden

Toetsingskader endotoxinen. Voorzorgsmaatregel.

[Wet milieubeheer, art. 8.4 lid 1; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 1.2 lid 1, art. 2.1 lid 1; Wet geurhinder en veehouderij, art. 2 lid 1, art. 6 lid 1, art. 10; EVRM, art. 2, art. 8]

Bij besluit van 30 januari 2017 heeft het college aan [belanghebbende] omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het oprichten, veranderen, of veranderen van de werking van een pluimveehouderij op het perceel [locatie] te Ospel.

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Ospel, gemeente Nederweert,

tegen de uitspraak van de rechtbank Lim[appellant] van 1 november 2017 in zaak nr. 17/799 in het geding tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van Nederweert.

Procesverloop

Bij besluit van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Toetsingskader endotoxinen. Voorzorgsmaatregel.

Procesverloop

Overwegingen

Beslissing

Noot

 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
P.P.A. Bodden
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2019:644
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15502

Verder in 2019 nr.4

 Windboeren

Het kan niemand ontgaan zijn dat er op veel locaties in den lande in de afgelopen jaren veel nieuwe windmolens zijn gebouwd. Maar als we in ogenschouw nemen hoeveel nieuwe windparken er op dit mome...

 Wanneer vormt steun voor natuurbeheerders staatssteun?

Van staatssteun is op grond van art. 107 lid 1 VWEU sprake indien een overheid - in welke vorm dan ook - een financieel voordeel verleent aan een onderneming. Volgens vaste jurisprudent...

 Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?

Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. In 2017 waren er 35 miljoen leghennen (ouder dan 18 weken). In 2017 lag de gemiddelde eiproductie in Nederland rond de 300 ei...