Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 3

Het bestuursverbod: de tandeloze tijger

mr. J.W. Boddaert1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Vanaf 1 juli 2016 hebben curatoren en het Openbaar Ministerie en nieuw middel tot hun beschikking om faillissementsfraude te bestrijden, namelijk het civielrechtelijk bestuursverbod. Het bestuursverbod maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Na een kleine drie jaar lijkt het een goed moment om het net op te halen en een aantal beschouwingen uit te lichten. Deels put ik hierbij uit eigen ervaring als curator, die mij tot de conclusie brengt dat de wetgeving rond het bestuursverbod tot op heden geen onverdeeld succes is.

De drie belangrijkste punten van kritiek die ik in deze bijdrage zal bespreken zijn (i) het gebrek aan taakomschrijving voor de curator, (ii) het achterwege blijven van publicatie van opgelegde bestuursverboden, en (iii) de financiering van het bestuursverbod. Er zijn nog andere kanttekeningen te plaatsen, maar een uitputtende beoordeling van het bestuursverbod gaat deze...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Gebrek aan taakomschrijving voor de curator

3. Het gebrek aan taakomschrijving voor het Openbaar Ministerie?

4. Bestuursverboden tot op heden van curatoren

4.1. Bestuursverbod 1

4.2. Bestuursverbod 2

4.3. Bestuursverbod 3

5. Gebrek aan publicatiemogelijkheden

6. Financiering van de vordering tot het opleggen van een bestuursverbod

7. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.W. Boddaert1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15600

Verder in 2019 nr.3

 Het bestuursverbod: de tandeloze tijger

Vanaf 1 juli 2016 hebben curatoren en het Openbaar Ministerie en nieuw middel tot hun beschikking om faillissementsfraude te bestrijden, namelijk het civielrechtelijk bestuursverbod. He...

 De failliete boedel en het vermoeden van fraude – beslagen, bewijsstukken en bekostiging

Met de invoering van art. 68 lid 2 Fw in 2017 is de fraudebestrijdende taak van curatoren wezenlijk uitgebreid. Er geldt thans een meldplicht voor onregelmatigheden ten aanzien van pr...

 Noot bij Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268 (HBL/Lodder)

Het arrest van de Hoge Raad inzake HBL/Lodder ziet op de verpanding van goederen. Goederen die voor overdracht vatbaar zijn kunnen worden verpand. Zie art. 3:98 jo 83 BW. Zie ook: art. 3:81 en 228 ...

 Annotatie bij Hoge Raad 19 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:649)

De Hoge Raad geeft in deze uitspraak antwoord op een aantal prejudiciële vragen met betrekking tot de rang en status van verschillende vorderingen die samenhangen met een arbeidsovereenkomst g...

 Rechtbank Den Haag, 5 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13326 - Annotatie

1. Feiten Deze uitspraak van de rechtbank Den Haag gaat over een teleurgestelde kandidaat-koper, de vennootschap Kratos Handelsonderneming B.V. (hierna: ‘Kratos’), van activa in het fa...

 Overzicht rechtspraak april en mei 2019

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3167 (Dit arrest is het [voorlopig?] resultaat van een procedure die in 2014 is begonnen en heeft geleid tot meer gepubliceerde uitspra...