Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 3

Overzicht rechtspraak april en mei 2019

mr. J. Wind

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3167

(Dit arrest is het [voorlopig?] resultaat van een procedure die in 2014 is begonnen en heeft geleid tot meer gepubliceerde uitspraken. Hieronder is die procedure in chronologische volgorde weergegeven; JW)

X BV heeft een vordering op Z BV, welke vordering ondanks sommatie onbetaald blijft.

De advocaat van X BV, mr. Y, stuurt Z BV in juni 2014 een conceptverzoekschrift tot faillietverklaring van Z BV, met de mededeling dat het verzoekschrift bij de rechtbank zal worden ingediend als betaling binnen 3 dagen uitblijft. Betaling bleef uit, waarna mr. Y Z BVC bij deurwaardersexploit van 22 juli 2014 heeft opgeroepen voor de zitting van 2 september 2014, in welk oproeping was vermeld dat het faillissementsverzoek bij de rechtbank was ingediend. Het faillissementsverzoek is (pas) op 20 augustus 2014 bij de rechtbank ingediend.

Z BV is op 2 september 2014 niet verschenen en bij verstek failliet ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3167

Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:576

Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:589

Hoge Raad 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649

Gerechtshof Den Haag 7 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1067

Rechtbank Midden-Nederland 10 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2127

Rechtbank Rotterdam 13 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4003

Rechtbank Rotterdam 23 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4366

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1902

Rechtbank Rotterdam 27 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4370

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15605

Verder in 2019 nr.3

 Het bestuursverbod: de tandeloze tijger

Vanaf 1 juli 2016 hebben curatoren en het Openbaar Ministerie en nieuw middel tot hun beschikking om faillissementsfraude te bestrijden, namelijk het civielrechtelijk bestuursverbod. He...

 De failliete boedel en het vermoeden van fraude – beslagen, bewijsstukken en bekostiging

Met de invoering van art. 68 lid 2 Fw in 2017 is de fraudebestrijdende taak van curatoren wezenlijk uitgebreid. Er geldt thans een meldplicht voor onregelmatigheden ten aanzien van pr...

 Noot bij Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268 (HBL/Lodder)

Het arrest van de Hoge Raad inzake HBL/Lodder ziet op de verpanding van goederen. Goederen die voor overdracht vatbaar zijn kunnen worden verpand. Zie art. 3:98 jo 83 BW. Zie ook: art. 3:81 en 228 ...

 Annotatie bij Hoge Raad 19 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:649)

De Hoge Raad geeft in deze uitspraak antwoord op een aantal prejudiciële vragen met betrekking tot de rang en status van verschillende vorderingen die samenhangen met een arbeidsovereenkomst g...

 Rechtbank Den Haag, 5 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13326 - Annotatie

1. Feiten Deze uitspraak van de rechtbank Den Haag gaat over een teleurgestelde kandidaat-koper, de vennootschap Kratos Handelsonderneming B.V. (hierna: ‘Kratos’), van activa in het fa...

 Overzicht rechtspraak april en mei 2019

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3167 (Dit arrest is het [voorlopig?] resultaat van een procedure die in 2014 is begonnen en heeft geleid tot meer gepubliceerde uitspra...