Tijdschrift voor Curatoren

2019 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. J. Wind

Redactie

mr. H. De Coninck-Smolders
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. S.A.H.J. Warringa

Vaste medewerkers

mr. M. M. Dellebeke
mr. A. Gras
mr. J. L. van den Heuvel
mr. K. van Overloop
mr. M.C. van Genugten
mr. R. Wijn

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

Artikel

Het bestuursverbod: de tandeloze tijger

mr. J.W. Boddaert1

Vanaf 1 juli 2016 hebben curatoren en het Openbaar Ministerie en nieuw middel tot hun beschikking om faillissementsfraude te bestrijden, namelijk het civielrechtelijk bestuursverbod. Het bestuursverbod maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Na een kleine drie jaar lijkt het een goed moment om het net op te halen en een aantal beschouwingen uit te lichten. Deels put ik hierbij uit eigen ervaring als curator, die mij tot de conclusie brengt dat de wetgeving rond het bestuursverbod tot op heden geen o... abonneren of dit artikel kopen.

De failliete boedel en het vermoeden van fraude – beslagen, bewijsstukken en ...

mr. dr. M.D.H. Nelemans1

Met de invoering van art. 68 lid 2 Fw in 2017 is de fraudebestrijdende taak van curatoren wezenlijk uitgebreid. Er geldt thans een meldplicht voor onregelmatigheden ten aanzien van privaatrechtelijke kwesties, maar tevens voor strafbare feiten (met name faillissementsfraude). Met deze ontwikkeling worden publieke taken in het civiele domein gebracht, met alle juridische en praktische knelpunten van dien.[2] De oorspronkelijke taak van de curator is het beheer en de vereffening van de boedel, in het belang van de crediteuren. Deze taak staat op gespannen voet met de... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak april en mei 2019

mr. J. Wind

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3167 (Dit arrest is het [voorlopig?] resultaat van een procedure die in 2014 is begonnen en heeft geleid tot meer gepubliceerde uitspraken. Hieronder is die procedure in chronologische volgorde weergegeven; JW)X BV heeft een vordering op Z BV, welke vordering ondanks sommatie onbetaald blijft.De advocaat van X BV, mr. Y, stuurt Z BV in juni 2014 een conceptverzoekschrift tot faillietverklaring van Z BV, met de mededeling dat het verzoekschrift bij de rechtbank zal worden ingediend als betaling binnen 3 d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Noot bij Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268 (HBL/Lodder)

mr. E. Loesberg1

Het arrest van de Hoge Raad inzake HBL/Lodder ziet op de verpanding van goederen. Goederen die voor overdracht vatbaar zijn kunnen worden verpand. Zie art. 3:98 jo 83 BW. Zie ook: art. 3:81 en 228 BW. Voor de (geldige) vestiging (in ruime zin) van een pandrecht is een geldige titel en een vestiging (in enge zin) door een beschikkingsbevoegde pandgever vereist. De titel is de rechtsgrond voor de verpanding. De titel moet de verpanding rechtvaardigen. Meestal is de titel voor de verpanding de bepaling in de kredietovereenkomst dat de kredietnemer zijn (toekomsti... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 19 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:649)

mr. K.M. Sixma1

De Hoge Raad geeft in deze uitspraak antwoord op een aantal prejudiciële vragen met betrekking tot de rang en status van verschillende vorderingen die samenhangen met een arbeidsovereenkomst gesloten met een v.o.f. in de schuldsaneringsregelingen van de vennoten van die failliete v.o.f. De casus die leidde tot het stellen van deze prejudiciële vragen, kan als volgt worden samengevat. Op 1 juli 2015 zijn de v.o.f. en haar vennoten gefailleerd. Op dat moment waren er werknemers bij de v.o.f. in dienst op grond van met de v.o.f. gesloten arbeidsovereenkomsten. Het UWV heef... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Den Haag, 5 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13326 - Annotatie

mr. K. van Overloop1

1. Feiten Deze uitspraak van de rechtbank Den Haag gaat over een teleurgestelde kandidaat-koper, de vennootschap Kratos Handelsonderneming B.V. (hierna: ‘Kratos’), van activa in het faillissement van de besloten vennootschap Grafisch Maatwerk B.V.[2] In de onderhavige zaak trof de curator een machinepark en kantoorinventaris aan en heeft de curator een biedingsproces georganiseerd. Kratos bracht een bod uit van € 407.000 plus BTW[3] en zij vernam op 19 oktober 2018 om 14:03 uur van de curator dat de bieding werd geaccepteerd, ‘onder d... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS