Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 3

De failliete boedel en het vermoeden van fraude – beslagen, bewijsstukken en bekostiging

mr. dr. M.D.H. Nelemans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de invoering van art. 68 lid 2 Fw in 2017 is de fraudebestrijdende taak van curatoren wezenlijk uitgebreid. Er geldt thans een meldplicht voor onregelmatigheden ten aanzien van privaatrechtelijke kwesties, maar tevens voor strafbare feiten (met name faillissementsfraude). Met deze ontwikkeling worden publieke taken in het civiele domein gebracht, met alle juridische en praktische knelpunten van dien.2 De oorspronkelijke taak van de curator is het beheer en de vereffening van de boedel, in het belang van de crediteuren. Deze taak staat op gespannen voet met de brede meldplicht (die ook onregelmatigheden omvat die buiten de directe context van het faillissement vallen).3

In deze bijdrage zal de nadruk liggen op de situatie waarin sprake is van gemelde onregelmatigheden die leiden of geleid hebben tot een aangifte bij de FIOD of het Openbaar Ministerie. Wat zijn de praktische en juridische gevolgen van een strafrechtelijk onderzoek tijdens de a...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De fraudebestrijdende rol van de curator: context en actuele vraagstukken

3. Van melding tot aangifte

4. Strafrechtelijk beslag voor en tijdens een faillissement

5. Ontneming en verbeurdverklaring voor, tijdens en na een faillissement

6. De bekostiging van de curator: wel of geen ‘startdocument’

7. De verhouding tussen strafrecht en civiel recht

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.D.H. Nelemans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15601

Verder in 2019 nr.3

 Het bestuursverbod: de tandeloze tijger

Vanaf 1 juli 2016 hebben curatoren en het Openbaar Ministerie en nieuw middel tot hun beschikking om faillissementsfraude te bestrijden, namelijk het civielrechtelijk bestuursverbod. He...

 De failliete boedel en het vermoeden van fraude – beslagen, bewijsstukken en bekostiging

Met de invoering van art. 68 lid 2 Fw in 2017 is de fraudebestrijdende taak van curatoren wezenlijk uitgebreid. Er geldt thans een meldplicht voor onregelmatigheden ten aanzien van pr...

 Overzicht rechtspraak april en mei 2019

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3167 (Dit arrest is het [voorlopig?] resultaat van een procedure die in 2014 is begonnen en heeft geleid tot meer gepubliceerde uitspra...