Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 3

Noot bij Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268 (HBL/Lodder)

mr. E. Loesberg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het arrest van de Hoge Raad inzake HBL/Lodder ziet op de verpanding van goederen. Goederen die voor overdracht vatbaar zijn kunnen worden verpand. Zie art. 3:98 jo 83 BW. Zie ook: art. 3:81 en 228 BW. Voor de (geldige) vestiging (in ruime zin) van een pandrecht is een geldige titel en een vestiging (in enge zin) door een beschikkingsbevoegde pandgever vereist. De titel is de rechtsgrond voor de verpanding. De titel moet de verpanding rechtvaardigen. Meestal is de titel voor de verpanding de bepaling in de kredietovereenkomst dat de kredietnemer zijn (toekomstige) goederen aan de bank dient te verpanden. In het algemeen is de rechthebbende van een goed bevoegd tot verpanding. Voor vestiging in enge zin is het vervullen van een formaliteit alsmede een goederenrechtelijke overeenkomst nodig. Vgl. Hoge Raad 29 juni 2001, NJ 2001/662 (Meijs q.q./Bank of Tokyo), R.o. 3.4.2. De goederenrechtelijke overee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Loesberg1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15602

Verder in 2019 nr.3

 Het bestuursverbod: de tandeloze tijger

Vanaf 1 juli 2016 hebben curatoren en het Openbaar Ministerie en nieuw middel tot hun beschikking om faillissementsfraude te bestrijden, namelijk het civielrechtelijk bestuursverbod. He...

 De failliete boedel en het vermoeden van fraude – beslagen, bewijsstukken en bekostiging

Met de invoering van art. 68 lid 2 Fw in 2017 is de fraudebestrijdende taak van curatoren wezenlijk uitgebreid. Er geldt thans een meldplicht voor onregelmatigheden ten aanzien van pr...

 Noot bij Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268 (HBL/Lodder)

Het arrest van de Hoge Raad inzake HBL/Lodder ziet op de verpanding van goederen. Goederen die voor overdracht vatbaar zijn kunnen worden verpand. Zie art. 3:98 jo 83 BW. Zie ook: art. 3:81 en 228 ...

 Annotatie bij Hoge Raad 19 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:649)

De Hoge Raad geeft in deze uitspraak antwoord op een aantal prejudiciële vragen met betrekking tot de rang en status van verschillende vorderingen die samenhangen met een arbeidsovereenkomst g...

 Rechtbank Den Haag, 5 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13326 - Annotatie

1. Feiten Deze uitspraak van de rechtbank Den Haag gaat over een teleurgestelde kandidaat-koper, de vennootschap Kratos Handelsonderneming B.V. (hierna: ‘Kratos’), van activa in het fa...

 Overzicht rechtspraak april en mei 2019

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3167 (Dit arrest is het [voorlopig?] resultaat van een procedure die in 2014 is begonnen en heeft geleid tot meer gepubliceerde uitspra...