Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 3

Annotatie bij Hoge Raad 19 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:649)

mr. K.M. Sixma1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Hoge Raad geeft in deze uitspraak antwoord op een aantal prejudiciële vragen met betrekking tot de rang en status van verschillende vorderingen die samenhangen met een arbeidsovereenkomst gesloten met een v.o.f. in de schuldsaneringsregelingen van de vennoten van die failliete v.o.f.

De casus die leidde tot het stellen van deze prejudiciële vragen, kan als volgt worden samengevat. Op 1 juli 2015 zijn de v.o.f. en haar vennoten gefailleerd. Op dat moment waren er werknemers bij de v.o.f. in dienst op grond van met de v.o.f. gesloten arbeidsovereenkomsten. Het UWV heeft vanwege het faillissement van de v.o.f. betalingen verricht aan de werknemers en de Ontvanger en de daaraan gerelateerde vorderingen ingediend in het faillissement van de v.o.f. Dit faillissement werd op 27 juli 2016 opgeheven bij gebrek aan baten. Op 17 november 2015 zijn de faillissementen van de vennoten omgezet in schuldsaneringsregelingen. Voor zover hier relevant heeft het UWV in die schul...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.M. Sixma1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15603

Verder in 2019 nr.3

 Het bestuursverbod: de tandeloze tijger

Vanaf 1 juli 2016 hebben curatoren en het Openbaar Ministerie en nieuw middel tot hun beschikking om faillissementsfraude te bestrijden, namelijk het civielrechtelijk bestuursverbod. He...

 De failliete boedel en het vermoeden van fraude – beslagen, bewijsstukken en bekostiging

Met de invoering van art. 68 lid 2 Fw in 2017 is de fraudebestrijdende taak van curatoren wezenlijk uitgebreid. Er geldt thans een meldplicht voor onregelmatigheden ten aanzien van pr...

 Noot bij Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268 (HBL/Lodder)

Het arrest van de Hoge Raad inzake HBL/Lodder ziet op de verpanding van goederen. Goederen die voor overdracht vatbaar zijn kunnen worden verpand. Zie art. 3:98 jo 83 BW. Zie ook: art. 3:81 en 228 ...

 Annotatie bij Hoge Raad 19 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:649)

De Hoge Raad geeft in deze uitspraak antwoord op een aantal prejudiciële vragen met betrekking tot de rang en status van verschillende vorderingen die samenhangen met een arbeidsovereenkomst g...

 Rechtbank Den Haag, 5 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13326 - Annotatie

1. Feiten Deze uitspraak van de rechtbank Den Haag gaat over een teleurgestelde kandidaat-koper, de vennootschap Kratos Handelsonderneming B.V. (hierna: ‘Kratos’), van activa in het fa...

 Overzicht rechtspraak april en mei 2019

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3167 (Dit arrest is het [voorlopig?] resultaat van een procedure die in 2014 is begonnen en heeft geleid tot meer gepubliceerde uitspra...