Tijdschrift voor Zakenrecht 2019 nr. 1/2

Status hypotheekrecht; een aantal praktische beschouwingen

mr. M.K. Daverschot1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Doel artikel

In de notariële praktijk rijzen met enige regelmaat vragen over de status van een recht van hypotheek in geval van wijziging of aanvulling van het recht of van de daaraan ten grondslag liggende (onderhandse) overeenkomst van geldlening.

 Doordat partijen bij de akte en de overeenkomst de onderlinge afspraken van tijd tot tijd kunnen wijzigen nadat het hypotheekrecht is gevestigd, kan er een wens of noodzaak ontstaan om die akte aan te passen aan de gewijzigde afspraken; onder meer met het oog op de bewijskracht van de notariële akte en de kenbaarheid voor derden (door inschrijving van een afschrift van een akte in de openbare registers van het Kadaster). Te denken valt aan het aanpassen van het inschrijvingsbedrag dat in de oorspronkelijke hypotheek is opgenomen.

In dit artikel wordt vanuit een praktische invalshoek ingegaan op een aantal veel voorkomende wijzigingen van een bestaand hypotheekrecht en het afhankelijke karak...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Doel artikel

2. Hypotheekrecht; essentialia

2.1. De vordering en het afhankelijke karakter van het hypotheekrecht

2.2. Subrogatie

2.3. Maximumbedrag

2.4. Wijziging registergoed; analogie met erfpachtvoorwaarden

2.5. Wijziging registergoed; bijverband

3. Hypotheek en pauliana

4. Rangorde

5. Afsluitende beschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.K. Daverschot1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15623

Verder in 2019 nr.1/2

 Status hypotheekrecht; een aantal praktische beschouwingen

1. Doel artikel In de notariële praktijk rijzen met enige regelmaat vragen over de status van een recht van hypotheek in geval van wijziging of aanvulling van het recht of van de daaraan ten ...

 Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatief te zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatie...

 Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019 - Natrekking en schadevergoeding

De casus van het arrest Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019[2] stelt de vraag aan de orde of de schade veroorzaakt door natrekking, namelijk het verlies van eigendom, kan worden vergoe...

 Annotatie Rechtbank Amsterdam 20 maart 2019 - Hypotheekrecht en ontbonden rechtspersonen

De Rechtbank Amsterdam heeft zich op 20 maart 2019[2] gebogen over de vraag of een hypotheekrecht moet worden doorgehaald nu de kredietnemers rechtspersonen zijn die opgehouden zijn te ...