Tijdschrift voor Zakenrecht 2019 nr. 1/2

Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019 - Natrekking en schadevergoeding

mr. L.P.W. van Vliet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De casus van het arrest Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 20192 stelt de vraag aan de orde of de schade veroorzaakt door natrekking, namelijk het verlies van eigendom, kan worden vergoed op grond van ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatige daad. Het Hof neemt aan dat in casu beide vorderingen kunnen worden ingesteld, waarbij zich de complicatie voordoet dat volgens het Hof de vordering uit onrechtmatige daad op raadselachtige wijze is overgegaan op een derde

2. De feiten

Appellante, coöperatie Vereniging Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs Breda en Omstreken in Coöperatief verband met uitsluiting (U.A.), ook handelend onder de naam Building Breda, is een coöperatie die voor huisvesting van haar leden zorgt. Eén van die leden is de Stichting tot Bevordering van het Internationaal Onderwijs in Zuid-West-Nederland, een stichting die onderwijs aanbiedt. De Stichting exploiteert een lyceum op een terrein dat toebehoort aan appellante. De...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De feiten

3. Natrekking

4. Overgang van de huurovereenkomst

5. Geldelijke compensatie voor de natrekking?

6. Onrechtmatige daad

7. Het faillissement van de aannemer als extra complicatie

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.P.W. van Vliet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15625

Verder in 2019 nr.1/2

 Status hypotheekrecht; een aantal praktische beschouwingen

1. Doel artikel In de notariële praktijk rijzen met enige regelmaat vragen over de status van een recht van hypotheek in geval van wijziging of aanvulling van het recht of van de daaraan ten ...

 Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatief te zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatie...

 Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019 - Natrekking en schadevergoeding

De casus van het arrest Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019[2] stelt de vraag aan de orde of de schade veroorzaakt door natrekking, namelijk het verlies van eigendom, kan worden vergoe...

 Annotatie Rechtbank Amsterdam 20 maart 2019 - Hypotheekrecht en ontbonden rechtspersonen

De Rechtbank Amsterdam heeft zich op 20 maart 2019[2] gebogen over de vraag of een hypotheekrecht moet worden doorgehaald nu de kredietnemers rechtspersonen zijn die opgehouden zijn te ...