Tijdschrift voor Zakenrecht 2019 nr. 1/2

Annotatie Rechtbank Amsterdam 20 maart 2019 - Hypotheekrecht en ontbonden rechtspersonen

mr. J. Veenhof en mr. M.J. Scholten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Rechtbank Amsterdam heeft zich op 20 maart 20192 gebogen over de vraag of een hypotheekrecht moet worden doorgehaald nu de kredietnemers rechtspersonen zijn die opgehouden zijn te bestaan. De Rechtbank stelt dat een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan, geen drager van rechten en plichten meer kan zijn, zodat ook daarmee de vordering van de kredietgever niet meer bestaat. De hypotheek zou dientengevolge ook teniet zijn gegaan.

2. De feiten

Eiseres, eigenaar van het onroerend goed, wenst het onroerend goed te leveren aan een derde. Het onroerend goed is belast met een hypotheekrecht ten behoeve van ABN AMRO. Het hypotheekrecht is in 1983 gevestigd door [Bedrijf 4] (de rechtsvoorganger van Eiseres). Het hypotheekrecht is gevestigd “tot zekerheid voor de betaling van hetgeen de bank van [Bedrijf 4] (…) en/of (…) [Bedrijf 2], zowel tezamen als afzonderlijk (…) uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of te eniger t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De feiten

3. Beoordeling Rechtbank

4. Tenietgaan vorderingen bij einde overeenkomst

5. Tenietgaan vorderingen bij einde rechtspersoon

5.1. Arrest Hoge Raad d.d. 13 november 2015[8]

5.2. Artikel 2:23c BW

5.3. Arrest Hoge Raad d.d. 9 september 2003

5.4. Verjaring en stuiting

5.5. Invorderingswet

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Veenhof en mr. M.J. Scholten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15626

Verder in 2019 nr.1/2

 Status hypotheekrecht; een aantal praktische beschouwingen

1. Doel artikel In de notariële praktijk rijzen met enige regelmaat vragen over de status van een recht van hypotheek in geval van wijziging of aanvulling van het recht of van de daaraan ten ...

 Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatief te zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatie...

 Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019 - Natrekking en schadevergoeding

De casus van het arrest Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019[2] stelt de vraag aan de orde of de schade veroorzaakt door natrekking, namelijk het verlies van eigendom, kan worden vergoe...

 Annotatie Rechtbank Amsterdam 20 maart 2019 - Hypotheekrecht en ontbonden rechtspersonen

De Rechtbank Amsterdam heeft zich op 20 maart 2019[2] gebogen over de vraag of een hypotheekrecht moet worden doorgehaald nu de kredietnemers rechtspersonen zijn die opgehouden zijn te ...