Tijdschrift voor Zakenrecht 2019 nr. 1/2

Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen

mr. B.J. van de Bunt MRE en mr. P.L. Visser1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatief te zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatief zijn, ook al kan het niet belast worden met een zekerheidsrecht en doorbreekt het de natrekking van eigendom niet. In dit praktijkgerichte artikel wordt op een aantal kernelementen een vergelijking gemaakt tussen het recht van opstal en huur. Tevens wordt besproken hoe bij huur op alternatieve wijze zekerheid kan worden verstrekt aan financiers en wordt een huurcasus geconcretiseerd voor de exploitatie van zonnepanelen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en relevantie

2. Huur en opstal: de essentialia

3. Faillissement eigenaar / verhuurder

3.1. Beperkte mogelijkheden curator

3.2. Wegneemrecht en vergoedingsplicht bij einde

3.3. Wegneemrecht tussentijds

4. Tekortschieten opstaller / huurder

4.1. Opzegging wegens niet nakoming

4.2. Faillissement huurder

5. Positie na overdracht van de onroerende zaak

6. Positie financiers

7. Casus zonnepanelen

8. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.J. van de Bunt MRE en mr. P.L. Visser1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15624

Verder in 2019 nr.1/2

 Status hypotheekrecht; een aantal praktische beschouwingen

1. Doel artikel In de notariële praktijk rijzen met enige regelmaat vragen over de status van een recht van hypotheek in geval van wijziging of aanvulling van het recht of van de daaraan ten ...

 Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatief te zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatie...

 Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019 - Natrekking en schadevergoeding

De casus van het arrest Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019[2] stelt de vraag aan de orde of de schade veroorzaakt door natrekking, namelijk het verlies van eigendom, kan worden vergoe...

 Annotatie Rechtbank Amsterdam 20 maart 2019 - Hypotheekrecht en ontbonden rechtspersonen

De Rechtbank Amsterdam heeft zich op 20 maart 2019[2] gebogen over de vraag of een hypotheekrecht moet worden doorgehaald nu de kredietnemers rechtspersonen zijn die opgehouden zijn te ...