Tijdschrift voor Zakenrecht 2019 nr. 1/2

Jurisprudentieoverzicht1

Jeroen Vossenberg en Floris Brandse

Prejudiciële vraag: Pandrecht bank op rekening-courant, tevens op betalingen ontvangen na ‘Peilmoment’? (art. 54 Fw)

Hoge Raad 23 November 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189

De Rabobank heeft een openbaar pandrecht op alle vorderingen van de EC-vennootschappen op Rabobank zelf. In 2012 en 2013 zijn de EC-vennootschappen gefailleerd. De curatoren maken aanspraak op de bedragen die na 5 maart 2012 zijn ontvangen op de rekening-courant die de EC-vennootschappen aanhielden bij Rabobank. De vorderingen naar aanleiding waarvan de betalingen waren gedaan waren niet aan Rabobank verpand. Volgens de curatoren was Rabobank vanaf 5 maart 2012 niet meer te goeder trouw in de zin van art. 54 Fw (het ‘peilmoment’). De rechtbank Gelderland stelt de volgende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad:

"Is een bank gerechtigd om zich krachtens een rechtsgeldig gevestigd en onaantastbaar openbaar pandrecht te verhalen op vorderingen van een klant op de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Prejudiciële vraag: Pandrecht bank op rekening-courant, tevens op betalingen ontvangen na ‘Peilmoment’? (art. 54 Fw)

Opheffing erfdienstbaarheid wegens ontbreken redelijk belang? (art. 5:79 BW)

Meerdere vestigingshandelingen in één pandakte? (art. 3:239 BW)

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
Jeroen Vossenberg en Floris Brandse
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15627

Verder in 2019 nr.1/2

 Status hypotheekrecht; een aantal praktische beschouwingen

1. Doel artikel In de notariële praktijk rijzen met enige regelmaat vragen over de status van een recht van hypotheek in geval van wijziging of aanvulling van het recht of van de daaraan ten ...

 Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatief te zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatie...

 Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019 - Natrekking en schadevergoeding

De casus van het arrest Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019[2] stelt de vraag aan de orde of de schade veroorzaakt door natrekking, namelijk het verlies van eigendom, kan worden vergoe...

 Annotatie Rechtbank Amsterdam 20 maart 2019 - Hypotheekrecht en ontbonden rechtspersonen

De Rechtbank Amsterdam heeft zich op 20 maart 2019[2] gebogen over de vraag of een hypotheekrecht moet worden doorgehaald nu de kredietnemers rechtspersonen zijn die opgehouden zijn te ...