Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 3/4

De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

mr. R. van ’t Hoft LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De in 2018 gewijzigde noodleveranciersregelingen laten evenwel een aantal vragen open. Zo biedt de noodleveranciersregeling voor kleinverbruikers geen bescherming tegen hogere leveringstarieven. De regeling laat een doorstart van een failliete leverancier niet toe. Ook staat de noodleveranciersregeling voor grootverbruikers door de aanwijzing van de programmaverantwoordelijke als noodleverancier op gespannen voet met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Noodleveranciersregeling voor kleinverbruikers

2.1. Dreiging van een leveringsonderbreking

2.2. Eerste deel van de vensterperiode: verkoop of doorstart?

2.3. Eerste deel van de vensterperiode: garantstelling?

2.4. Tweede deel van de vensterperiode: (rest-)verdeling

3. Noodleveranciersregeling voor grootverbruikers

3.1. Betwistbare wettelijke grondslag en wettelijk geen uniforme regeling

3.2. Eén vensterperiode voor grootverbruikers

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. van ’t Hoft LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15685

Verder in 2019 nr.3/4

 Voorwoord

Om de aanbrekende vakantieperiode goed door te komen voorziet het NTE in een dubbelnummer. De artikelen en annotaties bestrijken een brede variëteit aan onderwerpen die onder meer vanuit het p...

 De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De ...

 Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna...

 Duitse EEG-heffing (toch) geen staatssteun

Investeren in energie uit hernieuwbare bron is financieel risicovol. Dat komt, zeker bij windenergie, vooral door de kosten voor de aanleg van de opwekkingsinstallaties. Daarom is vaak ...

 Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partij...

 Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal...