Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 3/4

Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

mr. J.J. Peelen en mr. C.M. Fleuren1 

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna: Klimaatakkoord) in ontvangst genomen.2 In het Klimaatakkoord is uitgewerkt dat de elektriciteitssector in 2030 de CO2-emissies met ten minste 20,2 Mton moet verminderen. Dat is onderdeel van de algemene 49% reductiedoelstelling van het kabinet voor Nederland. Daarnaast zal deze sector moeten voorzien in levering van CO2-vrije elektriciteit aan de andere sectoren.3 Volgens het Klimaatakkoord vraagt dit om een stevige groei van het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat kan door wind op zee en hernieuwbare energie op land. Het voorstel van de sectortafel Elektriciteit is dat vóór 2030 aan bestaande en nieuwe windparken op zee ten minste 49 TWh moet zijn gerealiseerd. De ambitie voor hernieuwbare energie op land is ongeveer 35 TWh in 2030. De groei moet samengaa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. SDE-regeling

2.1. SDE voor biomassa, geothermie, water, wind op land en zon (algemene SDE)

2.2. SDE voor wind op zee

2.3. SDE uitgaven

3. Oplossingen voor een tijdperk zonder SDE

4. Oplossingen uit het Klimaatakkoord

4.1. Leveranciersverplichting

4.2. Minimum CO2-prijs

4.3. Vraagstimulering van elektriciteit

5. Overige oplossingen

5.1. Kostenreductie

5.2. Energieopslag

5.3. Corporate PPA’s

5.4. EZ-subsidies en overige subsidies

5.5. Subsidie Hernieuwbare Energie

5.6. Subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie

5.7. Wind op zee: R&D-projecten

5.8. Belastingvoordelen

6. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.J. Peelen en mr. C.M. Fleuren1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15686

Verder in 2019 nr.3/4

 Voorwoord

Om de aanbrekende vakantieperiode goed door te komen voorziet het NTE in een dubbelnummer. De artikelen en annotaties bestrijken een brede variëteit aan onderwerpen die onder meer vanuit het p...

 De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De ...

 Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna...

 Duitse EEG-heffing (toch) geen staatssteun

Investeren in energie uit hernieuwbare bron is financieel risicovol. Dat komt, zeker bij windenergie, vooral door de kosten voor de aanleg van de opwekkingsinstallaties. Daarom is vaak ...

 Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partij...

 Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal...