Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2019 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Artikel

Voorwoord

Michelle de Rijke

Om de aanbrekende vakantieperiode goed door te komen voorziet het NTE in een dubbelnummer. De artikelen en annotaties bestrijken een brede variëteit aan onderwerpen die onder meer vanuit het perspectief van producenten, leveranciers, netbeheerders, de energie-intensieve industrie en ook kleinverbruikers aandacht verdienen. Recente faillissementen van energieleveranciers onderstrepen opnieuw het belang van de wettelijke voorziening om voor de continuïteit van de energielevering aan kleinverbruikers een noodleverancier aan te wijzen. Mr. René van ’t Hoft plaa... abonneren of dit artikel kopen.

De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

mr. R. van ’t Hoft LL.M.1

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De in 2018 gewijzigde noodleveranciersregelingen laten evenwel een aantal vragen open. Zo biedt de noodleveranciersregeling voor kleinverbruikers geen bescherming tegen hogere leveringstarieven. De regeling laat een doorstart van een failliete leverancier niet toe. Ook staat de noodleveranciersregeling voor grootverbruikers door de aanwijzing van de programmaverantwoordelijke als noodleverancier op ... abonneren of dit artikel kopen.

Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

mr. J.J. Peelen en mr. C.M. Fleuren1

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna: Klimaatakkoord) in ontvangst genomen.[2] In het Klimaatakkoord is uitgewerkt dat de elektriciteitssector in 2030 de CO2-emissies met ten minste 20,2 Mton moet verminderen. Dat is onderdeel van de algemene 49% reductiedoelstelling van het kabinet voor Nederland. Daarnaast zal deze sector moeten voorzien in levering van CO2-vrije elektriciteit aan de andere sectoren.[3] Volgens het Kli... abonneren of dit artikel kopen.

Duitse EEG-heffing (toch) geen staatssteun

mr. B.J. Drijber1

Investeren in energie uit hernieuwbare bron is financieel risicovol. Dat komt, zeker bij windenergie, vooral door de kosten voor de aanleg van de opwekkingsinstallaties. Daarom is vaak steun van derden nodig.[2] Externe financiële steun kan, versimpeld weergegeven, twee vormen aannemen. Volgens het eerste model kent de overheid subsidies toe. De overheid betaalt en verbindt daar voorwaarden aan. De bekostiging loopt via de belastingen, in Nederland in de vorm van belastingen op de energierekening. Volgens het tweede model is het de overheid die wel bepaalt maar niet ... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

D. Drankier, LL.M. en mr. J.C.W. Gazendam1

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal deelnemers uit zowel binnen- als buitenland. Gedurende deze twee dagen hebben diverse sprekers, verdeeld over verscheidene thema’s, de toehoorders doen boeien met recente ontwikkelingen op het gebied van het energierecht. In dit verslag wordt per thema en spreker een Nederlandse samenvatting gegeven van de inhoud van de, in het Engels verzorgde, presentaties. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gel...

Victor van Campen1

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partijen die transportvermogen willen contracteren of uitbreiding van hun transportvermogen wensen, en (natuurlijk) netbeheerders. Tegen de uitspraak is beroep ingesteld. Het betreft een geschil tussen een tomatenteler enerzijds en netbeheerder Liander N.V. (Liander) anderzijds. De tomatenteler heeft in verband met een voorgenomen bedrijfsuitbreiding om extra transportcapaciteit verzocht bij ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, mr. C.G. Verburg en C.J. Vermue LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.GasunieVoortgang ontwikkeling van het CO2-transport en -opslagproject ‘Porthos’Op 18 april 2019 heeft Gasunie bericht over de voortgang van het CO2-transport en opslagproject Porthos in Rotterdam (zie NTE 2019/1). Porthos zal... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode april - mei 2019. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS