Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 3/4

Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

D. Drankier, LL.M. en mr. J.C.W. Gazendam1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal deelnemers uit zowel binnen- als buitenland. Gedurende deze twee dagen hebben diverse sprekers, verdeeld over verscheidene thema’s, de toehoorders doen boeien met recente ontwikkelingen op het gebied van het energierecht. In dit verslag wordt per thema en spreker een Nederlandse samenvatting gegeven van de inhoud van de, in het Engels verzorgde, presentaties.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Ontwikkelingen in de EU en het Europees Energierecht

1.1. VK-zaken

1.2. ACER-zaken

1.3. OPAL-zaken

1.4. Niet-energie-zaken

1.5. Zaken om te volgen

2. Onafhankelijkheid regulatoire autoriteiten

3. Energietransitiebeleid

4. Ondersteuning hernieuwbare energie: markt of overheid?

5. Klimaatverandering en mitigatie

6. De wederopleving van CO2-afvang en -opslag

7. Nationale klimaatwetten

Energiemarktkoppeling

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
D. Drankier, LL.M. en mr. J.C.W. Gazendam1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15689

Verder in 2019 nr.3/4

 Voorwoord

Om de aanbrekende vakantieperiode goed door te komen voorziet het NTE in een dubbelnummer. De artikelen en annotaties bestrijken een brede variëteit aan onderwerpen die onder meer vanuit het p...

 De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De ...

 Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna...

 Duitse EEG-heffing (toch) geen staatssteun

Investeren in energie uit hernieuwbare bron is financieel risicovol. Dat komt, zeker bij windenergie, vooral door de kosten voor de aanleg van de opwekkingsinstallaties. Daarom is vaak ...

 Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partij...

 Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal...