Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 3/4

Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

Victor van Campen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partijen die transportvermogen willen contracteren of uitbreiding van hun transportvermogen wensen, en (natuurlijk) netbeheerders. Tegen de uitspraak is beroep ingesteld.

Het betreft een geschil tussen een tomatenteler enerzijds en netbeheerder Liander N.V. (Liander) anderzijds. De tomatenteler heeft in verband met een voorgenomen bedrijfsuitbreiding om extra transportcapaciteit verzocht bij Liander. Liander heeft dit verzoek afgewezen met als reden dat het volledige transportvermogen op het desbetreffende onderstation reeds is gecontracteerd en er geen ruimte voor uitbreiding bestaat. De tomatenteler heeft vervolgens bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een klacht ingediend over de handelswijze van Liander met betrekking tot het onderstation.

In de daarop volgende geschilp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Victor van Campen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15688

Verder in 2019 nr.3/4

 Voorwoord

Om de aanbrekende vakantieperiode goed door te komen voorziet het NTE in een dubbelnummer. De artikelen en annotaties bestrijken een brede variëteit aan onderwerpen die onder meer vanuit het p...

 De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De ...

 Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna...

 Duitse EEG-heffing (toch) geen staatssteun

Investeren in energie uit hernieuwbare bron is financieel risicovol. Dat komt, zeker bij windenergie, vooral door de kosten voor de aanleg van de opwekkingsinstallaties. Daarom is vaak ...

 Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partij...

 Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal...