Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 3/4

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode april - mei 2019. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NTE 2019/22

Gerechtshof Den Haag

19 februari 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:744

inzake de Staat der Nederlanden tegen Delta Park Neeltje Jans B.V.

NTE 2019/23

Rechtbank Rotterdam

1 maart 2019

ECLI:NL:RBROT:2019:2595

inzake Van Traa Advocaten N.V tegen Stedin Netbeheer B.V.

NTE 2019/24

Rechtbank Den Haag

20 maart 2019

ECLI:NL:RBDHA:2019:2987

inzake Eneco Zakelijk B.V. tegen de Staat der Nederlanden

NTE 2019/25

Rechtbank Den Haag

27 maart 2019

ECLI:NL:RBDHA:2019:2985

inzake Westland Infra Netbeheer B.V. tegen [B.V. I]

NTE 2019/26

Rechtbank Amsterdam

4 april 2019

ECLI:NL:RBAMS:2019:254

inzake Woningstichting Eigen Haard tegen 16 gedaagden

NTE 2019/27

Rechtbank Den Haag

9 april 2019

ECLI:NL:RBDHA:2019:352

inzake [eiser 1] en [eiseres 2] tegen de minister van Economische Zaken (thans: Economische Zaken en Klimaat), met als derde-partij [B.V.]

NTE 2019/28

Rechtbank Den Haag

10 april 2019

ECLI:NL:RBDHA:2019:406

inzake Westland Infra Netbeheer B.V. tegen Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V.

NTE 2019/29

Hof van Justitie

11 april 2019

ECLI:EU:C:2019:308, gevoegde zaken C-473/17 en C-546/1

inzake Repsol Butano SA en DISA Gas SAU tegen Administración del Estado

NTE 2019/30

Gerechtshof Den Haag

16 april 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:820

inzake Westland Infra Netbeheer B.V. tegen [geïntimeerde]

NTE 2019/31

Rechtbank Gelderland

16 april 2019

ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

inzake [eiseres] tegen Liander N.V.

NTE 2019/32

College van Beroep voor het bedrijfsleven

23 april 2019

ECLI:NL:CBB:2019:168

inzake Crown Van Gelder B.V. en de Autoriteit Consument en Markt, met als derde-partij TenneT TSO B.V.

NTE 2019/33

Hof van Justitie

2 mei 2019

ECLI:EU:C:2019:351, C-294/19

Inzake: Oulun Sähkönmyynti Oy

NTE 2019/34

Hof van Justitie

15 mei 2019

ECLI:EU:C:2019:407, C-706/17

inzake Achema AB e.a. tegen Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15690

Verder in 2019 nr.3/4

 Voorwoord

Om de aanbrekende vakantieperiode goed door te komen voorziet het NTE in een dubbelnummer. De artikelen en annotaties bestrijken een brede variëteit aan onderwerpen die onder meer vanuit het p...

 De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De ...

 Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna...

 Duitse EEG-heffing (toch) geen staatssteun

Investeren in energie uit hernieuwbare bron is financieel risicovol. Dat komt, zeker bij windenergie, vooral door de kosten voor de aanleg van de opwekkingsinstallaties. Daarom is vaak ...

 Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partij...

 Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal...