Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 3/4

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, mr. C.G. Verburg en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Gasunie

Voortgang ontwikkeling van het CO2-transport en -opslagproject ‘Porthos’

Op 18 april 2019 heeft Gasunie bericht over de voortgang van het CO2-transport en opslagproject Porthos in Rotterdam (zie NTE 2019/1). Porthos zal een gemeenschappelijke infrastructuur ontwikkelen waarop diverse partijen CO2 kunnen invoeden. Om de interesse vanuit de bedrijven te peilen heeft de projectorganisatie een ‘Expression of Interest’ gehouden. Uit deze peiling bleek dat meerdere bedrijven in het project geïnteresseerd zijn en dat bekend is wanneer en hoeveel CO2 zij zouden kunnen leveren. Het project is door de EU erkend als een Pr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Gasunie

Voortgang ontwikkeling van het CO2-transport en -opslagproject ‘Porthos’

Start groen gas in Zeeuws-Vlaanderen

Onderzoek naar uitbreiding van groen waterstofproject voor vliegtuigbrandstof

TenneT

TenneT in actie voor biodiversiteit

Uitgifte groene obligaties

Vooraankondiging congestiemanagement

Vergelijking kosten aansluitsystemen windparken op zee

Ministerie van Economische Zaken

Voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030

Publieke aansturing versterkingsoperatie Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Jaarverslag 2018

Advies Groningen-gasveld naar aanleiding van aardbeving Westerwijtwerd van 22 mei 2019

Europese Commissie

Cijfers CO2-uitstoot en Energieprijzen

Exponentiële groei LNG uit VS

Energiemarktrapporten Q4 2018

ENTSO-E

Synchronisatie Baltische staten stap dichterbij

Nieuwe toolbox voor netbeheerders

ENTSO-G

Vooruitzicht zomer 2019 en terugblik zomer 2018

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, mr. C.G. Verburg en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15692

Verder in 2019 nr.3/4

 Voorwoord

Om de aanbrekende vakantieperiode goed door te komen voorziet het NTE in een dubbelnummer. De artikelen en annotaties bestrijken een brede variëteit aan onderwerpen die onder meer vanuit het p...

 De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De ...

 Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna...

 Duitse EEG-heffing (toch) geen staatssteun

Investeren in energie uit hernieuwbare bron is financieel risicovol. Dat komt, zeker bij windenergie, vooral door de kosten voor de aanleg van de opwekkingsinstallaties. Daarom is vaak ...

 Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partij...

 Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal...