Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 4

Verzet ex artikel 8 Fw en gezamenlijke schuldeisersbenadeling

mr. R. Wijn1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onlangs hoorde ik van een verzet ex art. 8 Fw waarbij de gang van zaken zodanig was geweest dat er voor de belangen van de andere schuldeisers dan de aanvrager in feite geen enkel oog (b)leek te zijn geweest. De vraag rees of één en ander wel past binnen de huidige regelgeving inzake verzet en, zo ja, of onder omstandigheden enige aanpassing of nuancering wenselijk of geboden is, ten faveure van de kennelijke belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Wat betreft aanpassing of nuancering zou gedacht kunnen worden aan formulering van een aanvullend wettelijk criterium waaraan in verzet zou moeten worden voldaan of aan een (extra) mogelijkheid voor schuldeisers om een rechtsmiddel in te stellen. Of aan een combinatie van deze alternatieven.

In het navolgende schets ik eerst de contouren van de casus zoals ik die heb begrepen (2). Daarna geeft ik mijn mening over de gang van zaken in die casus (3). Vervol...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Casus

3. Mening

4. Verzet ex artikel 8 Fw

5. Terug naar de casus

6. Norm

7. Eerdere jurisprudentie

8. Resumé

9. Concrete maatregels

10. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Wijn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15759

Verder in 2019 nr.4

 Verzet ex artikel 8 Fw en gezamenlijke schuldeisersbenadeling

Onlangs hoorde ik van een verzet ex art. 8 Fw waarbij de gang van zaken zodanig was geweest dat er voor de belangen van de andere schuldeisers dan de aanvrager in feite geen enkel oog (...

 Termijnstelling op grond van artikel 58 lid 1 Fw en misbruik van bevoegdheid door de curator

Termijnstelling op grond van art. 58 Fw was lang een geducht wapen van de curator. In de afgelopen tien jaar is deze bevoegdheid steeds vaker onder vuur komen te liggen. Welke bevoegdhe...

 Enkele nova bij de schuldeiserscommissie

De Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, heeft ook in de regeling van de schuldeiserscommissie (de term vervangt per 1 januari 2019 de oude term ‘...

 Annotatie bij rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091

Het komt geregeld voor dat bestuurders van vennootschappen hun zakelijke e-mailaccount mede gebruiken voor privéaangelegenheden. Indien de vennootschap failleert, komt de vraag aan de o...