Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 4

Termijnstelling op grond van artikel 58 lid 1 Fw en misbruik van bevoegdheid door de curator

mr. J.L. van den Heuvel, mr. L. Krieckaert en mr. M.M. Dellebeke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Termijnstelling op grond van art. 58 Fw was lang een geducht wapen van de curator. In de afgelopen tien jaar is deze bevoegdheid steeds vaker onder vuur komen te liggen. Welke bevoegdheden heeft de curator precies? Met welk doel kan de termijnstelling ex art. 58 Fw door de curator worden ingezet, en met welk doel juist niet? Wanneer is sprake van misbruik van bevoegdheid ex art. 3:13 BW? In dit artikel geven wij antwoord op deze en andere vragen, en zetten wij de belangrijkste uitspraken met betrekking tot termijnstelling ex art. 58 Fw op een rij.

2. Artikel 58 Fw in het kort

Pand- en hypotheekhouders nemen in faillissement een bijzondere positie in. Zij kunnen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement was (art. 57 lid 1 Fw).

Aan de curator is in art. 58 lid 1 Fw de bevoegdheid toegekend om de pand- en hypotheekhouders een redelijke termijn te stellen om tot uitoefening van (beweerde) rechten over te gaan. De uitoefening dient bi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Artikel 58 Fw in het kort

3. Historie en doel

4. Redelijke termijn

5. Misbruik van bevoegdheid

6. Rechtspraak

6.1. Hoge Raad 11 april 2008 (Cantor/Arts q.q.)[11]

6.2. Rechtbank Haarlem 9 december 2010 (M&M Holding)[12]

6.3. Rechtbank Maastricht 23 mei 2012 (Direktbank/Smeets q.q.)[14]

6.4. Rechtbank Oost-Brabant 9 januari 2013 (Rabobank/Jacobs q.q.)[15]

6.5. Hoge Raad 20 december 2013 (Glencore/Van Leeuwen q.q. c.s.)[17]

6.6. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 november 2014 (Rabobank/Butterman q.q.)[18]

6.7. Rechtbank Gelderland 22 april 2015 (Nijhuis q.q./Rabobank)[20]

6.8. Hoge Raad 16 januari 2015 en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2015 (A/Van der Molen q.q.)[22]

6.9. Hoge Raad 6 februari 2015 (Rabobank/Welage q.q.)[23]

6.10. Rechtbank Amsterdam 17 juli 2015 en Gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2018 (Glencore/Van Leeuwen q.q. c.s.)[26]

6.11. Rechtbank Oost-Brabant 21 december 2015 (Visser/Hilbrink q.q.)[28]

6.12. Rechtbank Gelderland 19 juni 2017 (Faillissementen Vada c.s.)[29]

6.13. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 februari 2018 (Rabobank/Aarts q.q.)[30]

7. Analyses en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.L. van den Heuvel, mr. L. Krieckaert en mr. M.M. Dellebeke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15760

Verder in 2019 nr.4

 Verzet ex artikel 8 Fw en gezamenlijke schuldeisersbenadeling

Onlangs hoorde ik van een verzet ex art. 8 Fw waarbij de gang van zaken zodanig was geweest dat er voor de belangen van de andere schuldeisers dan de aanvrager in feite geen enkel oog (...

 Termijnstelling op grond van artikel 58 lid 1 Fw en misbruik van bevoegdheid door de curator

Termijnstelling op grond van art. 58 Fw was lang een geducht wapen van de curator. In de afgelopen tien jaar is deze bevoegdheid steeds vaker onder vuur komen te liggen. Welke bevoegdhe...

 Enkele nova bij de schuldeiserscommissie

De Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, heeft ook in de regeling van de schuldeiserscommissie (de term vervangt per 1 januari 2019 de oude term ‘...

 Annotatie bij rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091

Het komt geregeld voor dat bestuurders van vennootschappen hun zakelijke e-mailaccount mede gebruiken voor privéaangelegenheden. Indien de vennootschap failleert, komt de vraag aan de o...