Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 4

Enkele nova bij de schuldeiserscommissie

prof. mr. B. Wessels1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, heeft ook in de regeling van de schuldeiserscommissie (de term vervangt per 1 januari 2019 de oude term ‘commissie uit de schuldeisers’) wijzigingen aangebracht. Ik behandel enkele ervan.

1. Instelling schuldeiserscommissie

Art. 74 e.v. Fw maken het mogelijk dat de rechtbank een schuldeiserscommissie benoemt. Een schuldeiserscommissie dient om de schuldeisers, in wier belang het faillissement is uitgesproken en te wier behoeve de boedel wordt beheerd en vereffend, invloed op de gang van zaken te geven. Aangezien curatoren voor de overgrote meerderheid worden benoemd uit juristen, in het bijzonder advocaten, waarbij gelet wordt op juridische kennis en ervaring, kan het instellen van een commissie nuttig zijn, vooral ten aanzien van specifieke, niet-juridische aangelegenheden.

De invloed die aan een ingestelde schuldeiserscommissie toekomt, vindt vooral plaats door midd...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Instelling schuldeiserscommissie

2. Voorbeelden van advisering

3. Praktijk

4. Omvang of aard van het faillissement

5. Samenstelling commissie: aantal leden

6. Reglement voor schuldeiserscommissie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. B. Wessels1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15761

Verder in 2019 nr.4

 Verzet ex artikel 8 Fw en gezamenlijke schuldeisersbenadeling

Onlangs hoorde ik van een verzet ex art. 8 Fw waarbij de gang van zaken zodanig was geweest dat er voor de belangen van de andere schuldeisers dan de aanvrager in feite geen enkel oog (...

 Termijnstelling op grond van artikel 58 lid 1 Fw en misbruik van bevoegdheid door de curator

Termijnstelling op grond van art. 58 Fw was lang een geducht wapen van de curator. In de afgelopen tien jaar is deze bevoegdheid steeds vaker onder vuur komen te liggen. Welke bevoegdhe...

 Enkele nova bij de schuldeiserscommissie

De Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, heeft ook in de regeling van de schuldeiserscommissie (de term vervangt per 1 januari 2019 de oude term ‘...

 Annotatie bij rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091

Het komt geregeld voor dat bestuurders van vennootschappen hun zakelijke e-mailaccount mede gebruiken voor privéaangelegenheden. Indien de vennootschap failleert, komt de vraag aan de o...